Skip to main content

Planera för dricksvatten – ny informationsfilm om dricksvatten

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2013 13:24 CET


Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Stärkt planering, nya vattenskyddsområden och samverkan är viktiga faktorer för arbetet med en säker dricksvattenförsörjning. Nu lanserar Nationellt nätverk för dricksvatten en utbildningsfilm som kan användas för det syftet.

Filmen beskriver hur dricksvattenförsörjningen går till och några av de hot och risker som finns, inte minst med tanke på klimatförändringarna. Filmen beskriver också hur bättre planering och samverkan kan öka förmågan att klara påfrestningar och säkra dricksvattnet.   

Se informationsfilmen om dricksvatten.

Nationellt nätverk för dricksvatten

Nätverket består av de myndigheter och organisationer som på olika sätt ansvarar för svenskt dricksvatten. Nätverket bildades 2010 för att hålla samman planering, krisberedskap och forskning och för ett helhetsperspektiv på dricksvatten. Livsmedelsverket är på regeringens uppdrag nationell dricksvattensamordnare sedan 2009.

Kontaktperson på Länsstyrelsen i Kronobergs län
Monica Andersson, tfn 010 223 74 47

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se