Skip to main content

Positiva betyg till Länsstyrelsens medarbetare

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 14:08 CET

För femte året i rad har Sveriges 21 länsstyrelser genomfört en brukarundersökning, där totalt drygt 10 000 intervjuer genomförts kring frågor som rör handläggning, bemötande och kvalitet i det arbete som länsstyrelserna utför.

Resultatet visar att Kronobergs län får högt betyg när det gäller bemötande och medarbetarna uppfattas som engagerade, intresserade och öppna för dialog.  

Varje år undersöks ett urval av länsstyrelsernas verksamheter. I år har undersökningen för Kronobergs län omfattat åtta verksamheter. Inom samtliga undersökta verksamheter får Länsstyrelsen goda betyg när det gäller bemötande, vilket grundar sig i flera års hårt arbete med verksamhetens värdegrund.  

– Jag gläds åt det positiva resultatet och ser att vi är på rätt väg men det finns ingen anledning att slå sig till ro. Vi behöver förbättra och förenkla så att vår verksamhet fungerar optimalt för dem vi är till för, säger Lennart Johansson, länsråd på Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Undersökningen visar även på områden där Länsstyrelsen behöver bli bättre. Det rör sig om tillgänglighetsfrågor såsom att nå rätt person via telefon och att hitta information på myndighetens webbplats.  

Fakta om undersökningen

För femte gången har Sveriges länsstyrelser genomfört en gemensam
brukarundersökning. Samtliga 21 länsstyrelser deltog i år och Länsstyrelsen i
Kronobergs län är en av nio som varit med sedan starten 2009. Varje år undersöks
ett urval av länsstyrelsernas verksamheter, i år omfattade åtta av dessa
Kronoberg. Fyra av dessa har undersökts tidigare, vilket ger möjligheter att
följa resultatet över tid.
  


Rapporten för Kronobergs län finns här att ladda ner

Rapporten för alla länsstyrelser finns här i sin helhet att ladda ner.

För mer information, kontakta: Verksamhetscontroller
Gunilla Claesson, 010 223 71 41
Länsråd Lennart Johansson, 010 223 71 32


Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se