Skip to main content

Pressinbjudan: Hedersrelaterat våld - ett samhällsproblem

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 13:10 CET

Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i alla kommuner i Kronobergs län. Regeringens mål är att mäns våld mot kvinnor och allt hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra.

– Det handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rätt till kroppslig integritet, säger Susanne Jansson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Stort intresse och vilja att arbeta mer med frågan!

2015 gjorde Institutet för lokal och regional demokrati en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i länet, på uppdrag av Länsstyrelsen. Kartläggningen visade att det finns ett behov av utbildning, informationsinsatser, kunskap och rutiner på hur man kan arbeta med frågorna i kommunerna. Den visade också att det finns ett stort intresse för frågorna och en vilja att arbeta mer med det. Därför har länsstyrelsen tagit initiativ till två utbildningsdagar, där den ena vänder sig till de som i sin profession eller ideella engagemang möter människor som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Den andra dagen vänder sig till politiker och chefer inom offentliga verksamheter och ideella organisationer.

– Under de båda dagarna kommer vi bland annat att prata om vad hedersrelaterat våld och förtryck är, hur det kan yttra sig och om patriarkala strukturer. Men vi kommer också att diskutera hur vi kan möta dessa människor och hur man kan implementera rutiner och handlingsplaner i sin kommun, arbetsplats, förening eller skola, berättar Susanne Jansson.

I maj följs utbildningsdagarna upp då det är dags för deltagarna att redovisa hur de har arbetat vidare med frågan i sina respektive verksamheter.

Utbildningen leds av Juno Blom, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Östergötland och som är regeringens utredare av mäns våld mot kvinnor. Till sin hjälp har hon Iman Hussein och Mikael Thörn, båda från Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland samt Jan Dandanelle, Polismyndigheten.

Media hälsas välkomna att delta när politiker och chefer har bjudits in till utbildningen.
Tid: 5 februari kl. 8.30-12.
Plats: Öjaby herrgård, Öjabyvägen 113 i Växjö.
Anmälan till Susanne Jansson, senast 4 februari kl. 16. susanne.jansson@lansstyrelsen.se alt. 010-223 71 70.
För mer information, vänligen kontakta Susanne Jansson, se kontaktuppgifter ovan.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se