Skip to main content

Pressinbjudan: Smålands skogar får värden att växa

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2018 08:27 CET

Skogen har stor betydelse för Småland. Så pass stor att 12 regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling har tagit fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för hur vi tillsammans kan få skogens värden att växa. Den 25 januari presenteras Smålands skogsstrategi!

- Sjuttio procent av Smålands markyta är täckt av skog, tillväxten är hög och vi har områden med helt unika naturmiljöer, så det är klart att skogen är viktig för oss. Småland är till och med Sveriges främsta skogsregion om man ser till omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. Skogen har också en viktig roll i omställningen till en biobaserad ekonomi och för att minska klimatpåverkan, säger Landshövding Ingrid Burman som är ordförande i styrgruppen.

Under förmiddagen presenterar styrgruppen* strategin. Samma dag finns den att läsa på www.skogsstrategismaland.se. Vi får också lyssna till Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsministern, Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen och Lena Ek ordförande på Södra som delar med sig av sina tankar och sin syn på det regionala samarbetet. Slutligen får vi också några exempel på hur arbetet nu ska gå från strategi till handling.

Media hälsas välkomna när skogsstrategin presenteras den 25 januari kl. 10-13 på Asa Herrgård utanför Lammhult. Styrgruppen* finns på plats för att svara på era frågor. Anmälan till projektledare Malin Pettersson, via malin.s.pettersson@lansstyrelsen.se eller 010-223 83 27.

*Styrgruppens medlemmar är:

 • Ann-Charlotte Larsson, Vicerektor Linnéuniversitetet
 • Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör Region Kronoberg
 • Fredrik Klang, Marknadsområdeschef Sveaskog
 • Helena Jonsson, Landshövding Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Helena Nilsson, Regiondirektör Regionförbundet i Kalmar län
 • Håkan Larsson, Strategichef Södra
 • Ingrid Burman, Landshövding Länsstyrelsen i Kronobergs län (ordförande)
 • Johanna From, Regionchef Skogsstyrelsen
 • Kristina Athlei, Regional utvecklingsdirektör Region Jönköpings län
 • Lars-Ove Johansson, Ordförande LRF Sydost
 • Mats Jägstam, Prorektor Jönköping University
 • Thomas Carlzon, Landshövding Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se