Skip to main content

Pressinbjudan – strategiskt samtal om hållbar bostadsförsörjning

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 09:01 CET

Strategiskt samtal med fokus på inträdet på bostadsmarknaden för alla. Rätten till bostad är en social och mänsklig rättighet, en rättighet som under rådande omständigheter äventyras av bostadsbristen och den ökande konkurrensen. Mindre resursstarka individer och grupper riskerar att ställas utan bostad.

Ansvaret för en väl fungerande bostadsmarknad är ett delat ansvar mellan kommunen, staten och byggherrarna. Under samtalet fördjupar vi diskussionen kring kommunernas förutsättningar och villkor för att medverka till ett ökat bostadsbyggande och bostadsförsörjning samt möjliga lösningar för bostäder åt alla. En del av lösningen är riktlinjer för bostadsförsörjning, ägardirektiv till kommunernas allmännytta, markanvisningar, bostadsförmedling, samarbete med aktörer inom bostadsbranschen, med mera.

– Det råder obalans på bostadsmarknaden i hela landet idag. Enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät uppger sex av åtta kommuner att det råder bostadsbrist i den egna kommunen. När det gäller centralorter i länet uppger sju av åtta kommuner att det råder bostadsbrist. Detta medför stora utmaningar för kommunerna samt ett ökat behov av samarbete mellan de olika aktörerna på bostadsmarknaden, säger Lennart Grimsbo, bostadsdirektör.

– Vi ser ökad utestängning och svårigheter för olika grupper att introducera och etablera sig på bostadsmarknaden. Eftersom orsakerna till utestängning och hemlöshet återfinns på olika nivåer behöver också arbetet med att motverka problematiken bedrivas på olika nivåer, säger Kasia Musial Lilja, funktionschef social hållbarhet.

Program

  • Tf. Landshövding Anders Flanking inleder
  • Information om regionalt/lokalt bostadsförsörjningsansvar, Länsstyrelsen och Region Kronoberg
  • Nationell kartläggning "ägardirektiv", Länsstyrelsen
  • "Nyttan med allmännyttan", SABO
  • Handbok, riktlinjer bostadsförsörjning, Boverket
  • Inspiration om Eslövs arbete med riktlinjer för bostadsförsörjning
  • Regeringens 22 punktsprogram om fler bostäder, statssekreterare Alf Karlsson
  • Paneldebatt under ledning av moderator Charlotta Fredriksson, WSP Group
  • Workshop

Välkommen till Residenset, Växjö den 26 januari. 13.00-18.15

Kontakt
Media är välkomna att delta under dagen.
Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Lennart Grimsbo, bostadsdirektör,
Länsstyrelsen i Kronobergs län
tel 010 223 74 23

Kasia Musial Lilja, funktionschef, social hållbarhet,
Länsstyrelsen i Kronobergs län
tel 010 223 77 27

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se