Skip to main content

REN TRÄNING - Ny handbok kring dopning

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 08:54 CET

Länsstyrelsen i Kronobergs län har tillsammans med sex andra aktörer tagit fram en handbok kring dopning för personal på träningsanläggningar.

Syftet med boken är att träningsanläggningar ska bli kvalitetssäkrade och ingår som en del av utbildningsinsatserna i projektet DOPINGFRITT. Projektet bedrivs av Länsstyrelsen Kronoberg.   

Följande aktörer har tagit fram handboken: STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem), Norrbottens Idrottsförbund, Malmö stad, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet, Dopingjouren, Länsstyrelsen Kronoberg. Handboken är finansierad av Statens Folkhälsoinstitut och kan beställas eller laddas ned.  

 

För mer information, kontakta:
Katarzyna Musial, Länssamordnare ANDT Katarzyna.Musial@lansstyrelsen.se
Telefon 0470-864 23, 070-530 42 85

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 0470 - 860 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se