Skip to main content

Riksdagsmannagården i Alvesta - en länk till historien

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 08:37 CEST

I Länsstyrelsens skriftserie om länets skyddade anläggningar kan du nu läsa om Riksdagsmannagården i Alvesta.

Tillsammans med sju andra gårdar utgjorde Riksdagsmannagården den ursprungliga byn Alvesta. På Riksdagsmannagården bodde tre generationer riksdagsmän, som alla representerade bondeståndet. Genom en framsynt kvinna kom gården med dess spännande historia att bevaras för eftervärlden. Idag minner Riksdagsmannagården oss om den tid då Alvesta fortfarande var en bondby. Gården
utgör därmed en länk till historien och är en viktig del av Alvestas historia.   

Böckerna trycks i en mindre upplaga men publiceras framförallt på Länsstyrelsens hemsida för att nå fler målgrupper. Författare till denna skrift är antikvarie Magdalena Jonsson, Kalmar läns museum.

Skriften finns här i digital form.

 

För mer information, kontakta
Byggnadsantikvarie Veronica Trygg, 010-22 37 427
Länsantikvarie Heidi Vassi, 010-22 37 488


Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se