Skip to main content

Samernas nationaldag 6 februari

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 09:50 CET

Länsstyrelsen är en av flera myndigheter som har till uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Därför uppmärksammar Länsstyrelsen i Kronobergs län på olika sätt särskilda högtidsdagar för de olika minoritetsgrupperna.

Den 6 februari är det samernas nationaldag och då flaggar Länsstyrelsen med samernas egen flagga.

Bakgrund – Länsstyrelsen uppmärksammar minoriteter
De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk) sverigefinnar samt tornedalingar. Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Kontakt:
Sakkunnig för jämställdhet Gunilla Claesson, 010 - 223 71 41, gunilla.claesson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se