Skip to main content

Strategisk kunskapsuppbyggnad för kulturmiljö och vattenförvaltning

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 11:17 CEST

Länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Skåne kommer under 2014-2015 att fortsätta satsningen på att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vattendrag och sjöar. Nytt för i år är att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har anslagit särskilda projektmedel för att ta fram kunskapsunderlag.

- Vi kommer att göra inventeringar efter alla typer av lämningar efter tidigare verksamheter,  allt från flottningslämningar, kvarnar, broar och sågar till bykhus och fiskeanläggningar vid vattendrag där man planerar att genomföra biotop- och fiskevårdsåtgärder. På så sätt får vi en chans att lyfta fram kulturmiljövärdena och se till att åtgärderna genomförs på bästa sätt för både vattenvården och kulturmiljövården säger Jakob Marktorp, projektmedarbetare, Länsstyrelsen i Kronoberg.

Medfinansiering från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har tidigare år gjort det möjligt att ta fram
värdefulla kunskapsunderlag i projekten kring kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt. Nytt för i år är att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har anslagit särskilda projektmedel för att ta fram kunskapsunderlag. För 2014 kommer Länsstyrelsen i Kronoberg att tillsammans med HaV satsa ca 350 000 kronor i projektet. Ytterligare medel tillförs från både Blekinge och Skånes länsstyrelser.

- Vårt tidigare sammarbete med Bleking och Skåne med att bland annat att lyfta fram södra Sveriges flottningslämningar har varit väldigt framgångsrikt. Vi fortsätter nu vår samverkan i år och under kommande år med att göra fördjupade inventeringar som stöd inför vattenvårdsåtgärder säger Markus Boxe, arkeolog, Länsstyrelsen i Kronoberg.

Övriga upplysningar

Samarbetet mellan Blekinge, Kronoberg och Skåne ingår i det större projektet Kulturmiljö och
vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt där sju länsstyrelser medverkar.

Under våren planeras följande aktiviteter:
Torsdag 15 maj har Coco Dedering, projektledare för Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt, anordnat ett fältseminarium i Kalmar län för de samverkande Länsstyrelserna inom Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt. Syftet med dagen är att diskutera värderings- och inventeringsmetoder av vattenanknutna kulturmiljöer. Från Kronobergs län kommer Jakob Marktorp att medverka.

Måndagen den 26 maj är det Vattenrådens dag i Alvesta som årligen anordnas för vattenråden i Södra Östersjöns vattendistrikt. För att presentera pågående projekt inom kulturmiljö kommer Coco Dedering från Länsstyrelsen Kalmar län, Jakob Marktorp från Länsstyrelsen i Kronobergs län och Mikael Karlsson från Länsstyrelsen i Jönköpings län att medverka. 

Kontaktpersoner:
Markus Boxe, tel:
010-223 74 84

Jakob Marktorp, tel:
010-223 73 52

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se