Skip to main content

Tre nya klimatavtal tecknade

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 12:00 CEST

Idag har Växjö taxi, Länstrafiken Kronoberg och Linneuniversitetet undertecknat klimatavtal med Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Avtalen, som är frivilliga avsiktsförklaringar, syftar till att lyfta fram goda exempel bland länets företag och organisationer som kan agera föredömen och inspiratörer. Organisationerna har undertecknat avsiktsförklaringar i syfte att utföra åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan. Exempel på åtgärder som dessa organisationer avser att genomföra är premie för biogas- och elhybridfordon, inköp av miljögodkända fordon, biogasdrivna bussar i stads- och regiontrafik, ökad turtäthet i  tågtrafiken, incitamentsavtal och energikartläggningar för energieffektivisering.

- Det finns flera företag och organisationer i vårt län som utför ett storartat klimatarbete. Ofta sker detta arbete utan att de får ett riktigt erkännande och utan att så många känner till det. Det är därför mycket tillfredställande att få lyfta fram dem som de goda exempel de är. Fler företag och andra organisationer behöver ta efter Kronobergs pionjärer, säger landshövding Kristina Alsér.

– Vi ser klimatavtalet som ett spännande tävlingsmoment, som ligger helt rätt i tiden då vi står inför den största satsningen på kollektivtrafiken någonsin här i länet, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör Länstrafiken Kronoberg.

Klimatavtalen är ett led i Länsstyrelsens arbete för att uppfylla regeringens klimat- och energiuppdrag
samt miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Kontakt: Per-Anders Persson, klimat- och energisamordnare
Telefon: 076 127 18 97
E-post: per-anders.persson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se