Skip to main content

Utbildning ska minska olaglig försäljning av tobak och folköl

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2015 08:00 CEST

Nio av tio som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år. Ett sätt för ungdomar att få tag i tobak är att köpa den själv. Även införskaffandet av folköl bland minderåriga ungdomar görs delvis genom inköp i butiker. Det innebär att det finns butiker som inte frågar efter legitimation. Därför genomför Länsstyrelserna i Kronoberg, Halland, Jönköping, Blekinge och Kalmar län nu en gemensam utbildningssatsning för att utveckla kommunernas arbete med att informera och kontrollera butikerna.

Ett särskilt utbildningsmaterial har tagits fram av Folkhälsomyndigheten för att spridas till landets kommuner. Det kan vara svårt att avgöra om en person är under eller över 18 år. Därför är det vid minsta tveksamhet viktigt att butikspersonalen kontrollerar legitimationen hos yngre kunder. De ungdomar som börjar använda alkohol och tobak tidigt löper också större risk att fortsätta med det i vuxen ålder.

– För en livsmedelsbutik som säljer tobak och folköl borde det vara lika självklart att fråga efter legitimation som det är på Systembolaget, säger Jan Borgehed, alkohol- och tobakshandläggare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Tobakslagen är en skyddslagstiftning och kontrollköp är en tillsynsmetod som finns för att i första hand skapa dialog med butiksinnehavaren om vilka regler som gäller. Kontrollköpet kommer inte att innebära några sanktioner mot butiker men dialogen, både kring åldersgränser och hälsoriskerna med tobak och alkohol i unga år, är viktig.

Länsstyrelsernas utbildningssatsning genomförs under september. I samband med utbildningen kommer Länsstyrelsen också att förmedla hur kommunerna kan sprida information till näringsidkarna om försäljning av folköl och tobak.

– Vår förhoppning är att kommunerna efter utbildningen ska få ökad kunskap om hur kontrollköp ska genomföras och att tillsynsmetoden ska bli så enhetlig som möjligt över landet, säger Malin Strand länssamordnare för det alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbetet på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Kontakt
Jan Borgehed, alkohol- och tobakshandläggare 010 223 74 26

Malin Strand, länssamordnare för ANDT-frågor010 223 71 50

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se