Skip to main content

Våldsutsatta invandrarkvinnor uppmärksamas

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 09:20 CEST

120 personer från kommuner, landsting, myndigheter och andra organisationer deltar
när länsstyrelserna i Kronoberg, Halland, Blekinge och Kalmar gemensamt ordnar
konferenser den 2 och 3 september i Markaryd respektive Kalmar för att öka
kunskapen om den situation som våldsutsatta kvinnor utan permanent
upphållstillstånd hamnar i.

Varje år beviljas människor tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av att de har en anknytning till Sverige. Många av dessa är kvinnor som kommer för att gifta sig med en man som bor här. Kvinnan
kan även ha barn med sig.

Rättsligt så gäller tvåårsregeln vid tillfälliga upphållstillstånd genom anknytning. Detta innebär till exempel att bryts relationen till mannen inom två år så riskerar kvinnan att utvisas. Detta
skapar en särskild utsatthet för kvinnor utan permanent uppehållstillstånd som blir utsatta för våld och förtryck i relationen.

 - Vi vill uppmärksamma alla som kan komma i kontakt med våldutsatta kvinnor på deras situation, tvåårsregeln och den rättsliga hanteringen av deras fall, därför har vi ordnat dessa
konferenstillfällen, säger Susanne Jansson, handläggare mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Kalmar län.

ROKS, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, berättar att under år 2013 sökte minst 353 kvinnor utsatta för så kallad fruimport stöd på deras jourer.

Alla nyanlända utan permanent uppehållstillstånd kan uppleva en utsatthet. Att då dessutom bli utsatt för våld och förtyck gör utsattheten extra påtaglig och medför stora problem. Utsattheten består bland annat i bristande språkkunskaper, liten kunskap om rättigheter, brist på sociala nätverk, svag eller ingen ekonomi, dåliga erfarenheter av poliser och myndigheter, rädsla för utvisning samt en osäker
framtid. Fördomar i samhället kan också bidra till att man inte får den hjälp man har rätt till.

Under konferensen föreläser Monica Burman som forskar om den rättsliga hanteringen av
mäns våld mot kvinnor ibland annat straffrätt, familjerätt och utlänningsrätt. Hon kommer att presentera hur utlänningslagen och straffrätten hanterar situationen när kvinnor som saknar permanent uppehållstillstånd i Sverige utsätts för våld av den man som är anledningen till att hon har immigrerat till Sverige.

Representanter från Migrationsverket och kvinnojouren medverkar och berättar om deras erfarenheter och hur de hanterar situationen.


Vid frågor, vänligen kontakta:
Victoria Carlsson-Wahlgren
Länsstyrelsen Blekinge Telefon: 010-224 01 26
E-post: victoria.carlsson-wahlgren@lansstyrelsen.se

Camilla Areskog Länsstyrelsen Kalmar Telefon: 010-223 84 54
E-post: camilla.areskog@lansstyrelsen.se

Susanne Jansson Länsstyrelsen Kronoberg Telefon: 010-223 71 70
E-post: susanne.jansson@lansstyrelsen.se

Sigun Lilja Länsstyrelsen Halland Telefon: 010- 224 32 91 
E-post: sigun.lilja@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se