Skip to main content

Välkommen Ingrid Burman! - ny landshövding i Kronobergs län

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 10:21 CET

Regeringen har idag utsett Ingrid Burman till ny landshövding i Kronobergs län. Hennes förordnande gäller från och med den 1 februari 2017 till och med den 31 oktober 2019.

Ingrid Burman är jurist och har tidigare haft flera förtroendeuppdrag på lokal, regional och nationell nivå. Hon har bland annat varit ordförande i riksdagens socialutskott, vice ordförande i Vänsterpartiet och ordförande för Handikappförbunden. Ingrid har även varit ledamot i flera statliga utredningar och i Uppsala kommunfullmäktige.

  • Jag hälsar vår nya Landshövding mycket varmt välkommen till ett kreativt och spännande Kronoberg och en modern Länsstyrelse. Vi ser fram emot att få arbeta ihop med Ingrid Burman i utvecklingen av länet och Länsstyrelsen säger Anders Flanking Länsråd och
    tf. Landshövding för Länsstyrelsen i Kronobergs län.
  • Det ska bli väldigt roligt och intressant att få vara med och utveckla Kronobergs län. Länet har stora utvecklingsmöjligheter med en stark entreprenörsanda, skogen och glasbruken. Lägg därtill en expanderande besöksnäring och ett växande universitet. Jag är övertygad om att utveckling kräver samverkan mellan aktörer i länet. Där vill jag spela en aktiv roll och jag ser fram emot att få flytta till den vackra staden Växjö säger Ingrid Burman, tillträdande Landshövding för Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kontaktpersoner

Ingrid Burman, tillträdande Landshövding, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Telefon 070-343 95 87

Anders Flanking, Länsråd och tf. Landshövding, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon 010-223 70 00

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se