Skip to main content

​12 miljoner till lokala vattenvårdsprojekt

Nyhet   •   Jul 13, 2016 10:51 CEST

15 projekt får nu 12 miljoner kronor i LOVA-stöd. Projekten syftar till att minska övergödningen i Östersjön bland annat genom att minska fosforläckaget från jordbruksmark till vatten.

Strukturkalkning som minskar läckage av fosfor

Ett av de projekt som tilldelats mest stöd är ”Strukturkalkning för minskat näringsläckage i Skåne” som drivs av Hushållningssällskapet Skåne. Genom att strukturkalka jordar med hög lerhalt minskar läckaget av fosfor. Projektet beräknar strukturkalka 1000 hektar jordbruksmark, vilket leder till ett minskat utläckage i vatten av 250 kg fosfor per år. Utöver detta kommer projektet att utvärdera kalkningens effekt på olika typer av jordar och under olika typer av förutsättningar för att i framtiden justera metoden och effektivisera åtgärden.

Detektivarbete – hitta källan till fosforläckaget

Sydvästra Skånes Vattenråd, tillsammans med Vellinge kommun, ska undersöka Bredvägsbäckens extraordinärt höga fosforhalter i Vellinge kommun. Projektet kommer att genomföras genom provtagning och analys av vattenprover och hoppas därigenom få svar på källan till fosforläckaget. Kan det möjligtvis vara spår av att området under medeltiden var centrum för sillfiske och handel, den så kallade Skånemarknaden?

Totalt inkom 28 stycken ansökningar varav 15 stycken beviljades stöd.

Stöd till lokala vattenvårdsprojekt

Stöd till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) styrs av förordning 2009:281. Stödet syftar till att minska tillförseln av kväve och fosfor till Östersjön samt att minska spridningen av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön vid hantering av fritidsbåtsbottnar. För att uppnå syftet får stöd ges till vattenvårdsprojekt som avser framtagande av planer och genomförande av åtgärder som bidrar till att minska övergödningen i Östersjön samt åtgärder för att hantera fritidsbåtbottnar. Utöver detta får även stöd ges för uppföljning och utvärdering av ovan nämnda projekt. Stödet får avse högst 50 % av projektets totala budget och kan sökas av kommuner och ideella föreningar.

Här kan du läsa mer om LOVA.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.