Skip to main content

Länsstyrelsen upphäver detaljplan för Sturup park

Nyhet   •   Okt 28, 2016 08:46 CEST

Länsstyrelsen Skåne upphäver Svedala kommuns detaljplan för Sturup park 2, med hänvisning till att planerna på en företagspark försvårar en eventuell ny framtida startbana på Sturup.

Riksintresset för flyg preciserades så sent som 2013, till att omfatta möjligheten för en ny framtida bana för start och landning. Länsstyrelsen Skåne var då, liksom Svedala kommun, kritisk till att området med riksintresse utvidgades. Länsstyrelsen ansåg att preciseringen bygger på osäkra prognoser om framtida trafikökningar på flygplatsen.

– Vi anser fortfarande att det är oklart om en andra rullbana någonsin kommer att tas i bruk. Men nu har ett större område, trots våra invändningar, pekats ut som riksintresse för flyg. Och Svedala kommuns detaljplan för Sturup park inkräktar på det området. Därför har vi svårt att göra annat än att upphäva planen. Det är Länsstyrelsens uppdrag att bevaka att riksintressena följs, säger länsöverdirektör Göran Enander.

Att Länsstyrelsen Skåne upphäver en detaljplan är ovanligt. Under förra året skedde det vid endast tre tillfällen.

För mer information, kontakta Kajsa Palo, chef för enheten för samhällsplanering, 010-224 13 87

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.