Skip to main content

​18 nya beslut om statliga naturreservat i Skåne 2016

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 08:45 CET

Bild från Ållskog, ett av Skånes nya naturreservat 2016.

Antalet naturreservat i Sverige ökade kraftigt under 2016 jämfört med tidigare år. I Skåne beslutades om 18 naturreservat.

Naturvårdsverket har sammanställt statistik över nya beslut om statliga naturreservat i Sverige under 2016. I Skåne fattades 18 beslut om nya eller utvidgade statliga naturreservat.

I landet som helhet har antalet beslut om naturreservat nästan dubblerats jämfört med föregående år, från 153 beslut 2015 till 272 under 2016. Det totala antalet statliga naturreservat i Sverige uppgick till 4213 vid årsskiftet.

– Fler naturreservat innebär att värdefulla naturmiljöer och alla dess arter skyddas, nu och i framtiden. Naturreservaten är också till nytta för människor som vill uppleva värdefull och intressant natur, säger Per-Magnus Åhrén,

1 163 nya hektar skyddas i länet

Sammanställningen visar att den skyddade arealen i Sverige sammanlagt ökade med över
35 000 hektar, varav 1 163 hektar finns i Skåne.

– I Skåne har vi lyckats skydda flera stora värdetrakter, det vill säga de områden som är allra viktigast för den biologiska mångfalden. Jag är glad att Ivö klack blir naturreservat, ädellövskogen har mycket höga naturvärden och kaolinbrottet med alla spännande fossil är geovetenskapligt unikt. Ållskog i Ystads kommun är ett annat naturreservat som är värt att lyfta fram. Detta gamla odlingslandskap är viktigt inte minst för flera groddjur, säger Per-Magnus Åhrén.

– Skyddad natur bidrar till att behålla den biologiska mångfalden och gör att Sverige kan uppnå sina internationella löften och de nationella miljö- ochfriluftsmålen, säger Maria Tiricke, enhetschef på Naturvårdsverket.


Om statistiken
Statistiken omfattar nya naturreservat, utökade befintliga arealer och i några fall uppdaterade föreskrifter eller skötselplaner. Vid årsskiftet fanns det totalt 4 596 naturreservat i Sverige varav 4 213 är statliga och övriga kommunala.

För mer information, kontakta

Per-Magnus Åhrén, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 17 09.

Maria Tiricke, enhetschef på Naturvårdsverket, 010-698 10 24, maria.tiricke@naturvardsverket.se

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy