Skip to main content

Beslut om avstängning av Varvskanalen i Malmö i 19 månader

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 08:30 CET

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om föreskrifter som förbjuder vistelse i vattenområdet i Varvskanalen i Malmö mellan 1 december 2016 och 7 juli 2018. Vattenområdet behöver stängas av för stora anläggningsarbeten.

Beslutet är föranlett av Malmö stads omvandling av området kring Universitetsholmen. Neptunibroarna i Malmö ska rivas och nya broar och kajkanter ska anläggas. Den biltäta Citadellsvägen ska omvandlas till en kajpromenad och biltrafiken flyttas till Neptunigatan. Samtidigt pågår en utbyggnad av fjärrvärmenätet från Sysavs avfallsvärmeverk i Östra hamnen, som kräver att Varvskanalen korsas.

Byggarbetsplats i 19 månader

Kanalen kommer att vara en byggarbetsplats under hela anläggningstiden, upp till 19 månader. En del av arbetsområdet behöver tömmas på vatten under tre månader. Även under den övriga projekttiden behöver vattenområdet avlysas av säkerhetsskäl. Länsstyrelsen Skåne har därför beslutat om föreskrifter som förbjuder vistelse inom vattenområdet.

Suellskanalen är öppen under hela byggnationstiden så det kommer att finnas en alternativ båtväg från det inre kanalsystemet ut i havet. Några verksamheter som i någon utsträckning påverkas av avstängningen är personer med fritidsbåt i Citadellshamnen, yrkesfiskare med försäljning i Hoddorna samt turistbåten Rundan. 

Här kan du läsa konsekvensutredningen som berättar om konsekvenserna av avstängningen


För mer information, kontakta följande personer på Malmö stad:

Båtplatser och trafiken i kanalen: Lars Holmgren, gatukontoret, 040-34 14 82

Anläggningsarbetet och trafiken på land: Inga-Lill Ölin, gatukontoret, 040-34 15 39, eller Christina Andreasson, fastighetskontoret, 040-34 09 89. 

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy