Skip to main content

Drift på Befesa Scandust kan återupptas tidigast i mars

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 09:41 CET

Tidigast under mars månad kan driften på Befesa Scandust i Landskrona återupptas. Detta under förutsättning att bolaget är klara med de åtgärder som krävs, samt att bolaget har kommit in med en godkänd säkerhetsrapport och riskbedömning utifrån Seveso-lagstiftningen.

Beskedet gav Länsstyrelsen Skåne vid det senaste avstämningsmötet med företrädare Befesa Scandust. Produktionen på Befesa Scandust har legat nere sedan 11 december, då Länsstyrelsen Skåne förbjöd produktion på grund av extrema halter av cyanid och tungmetaller på området.

Löpande kontroller

Sedan dess har arbetet med sanering, utredning och provtagningar pågått på Befesa Scandust, med löpande kontroller från Länsstyrelsens sida. Länsstyrelsen har hållit regelbundna avstämningsmöten med företagsledningen och dess anlitade konsultbolag. Det senaste hölls 20 januari. Bolagsledningen tog vid mötet upp frågan om att starta anläggningen igen.

– Det kan vara möjligt att komma igång under senare delen av mars månad, men bara om alla villkor är uppfyllda och planerade åtgärder är genomförda. Ett annat krav är att säkerhetsrapporter och riskbedömningen för Seveso ska vara inlämnade, vilket sker i vecka 10, säger miljödirektör Annelie Johansson.

De planerade markundersökningarna inleddes den 16 januari och provresultat väntas inom tre-fyra veckor, då fortsatt riskbedömning och åtgärdsutredning kan göras.

Test av ny slamhantering

En annan fråga på mötet var en ny hantering av zinkslammet. En konstaterad orsak till de höga halterna av cyanid och tungmetaller är läckage från upplag av zinkslam på området. Befesa Scandust har nu för avsikt att testa en torr process, där zinkslammet istället torkas inomhus.

– En torr process har förstås flera fördelar och Länsstyrelsen ser positivt på bolagets intentioner. Men vi måste avvakta utfallet av testet. Ett första steg är att bolaget kommer in med en ansökan och en riskutredning, även för den här processen, säger Annelie Johansson.

Slam och stoft transporteras bort

Bolaget redovisade också följande uttransporter: Den 19 januari transporterades en vagn (62 ton) zinkslam till Tyskland och två vagnar med stål till Belgien. Den 30 januari räknar bolaget med att transportera iväg ytterligare två vagnar stål. Senast 7 februari kommer fem-sex vagnar med zinkslam vara klart för utleverans.

99 containrar med filterstoft har transporterats till Helsingborg. Det totala antalet ska bli 117 containrar, som därefter forslas med båt till Frankrike.

För mer information, kontakta miljödirektör Annelie Johansson, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 14 03. 

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy