Skip to main content

Föreläggande mot Scandust Befesa i Landskrona

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 08:30 CET

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om två vitesförelägganden enligt miljöbalken mot Befesa Scandust i Landskrona.

Vid ett flertal tillfällen under de senaste åren har allvarliga miljöproblem uppkommit i bolagets närhet. Bland annat har omfattande fiskdöd noterats i Södra hamnbassängen och kommunens avloppsreningsverk har slagits ut vid upprepade tillfällen. I samband med schaktarbeten på en intilliggande fastighet har starkt cyanidförorenat grundvatten nyligen trängt upp.

Två vitesförelägganden

Det första vitesföreläggandet omfattar åtta punkter och avser att bland annat klargöra hur Befesa Scandust hanterar vattenrening, provtagning och analys av cyanid samt andra metallföroreningar.

Det andra vitesföreläggandet omfattar sju punkter och gäller Sevesolagen som berör storskalig hantering och lagring av kemikalier som kan orsaka allvarliga kemikalieolyckor. 

Saknar tillstånd

– Vi vill veta hur bolaget avser att agera eftersom det framkommit att bolaget hanterar zinkslam som kräver tillstånd enligt Sevesolagstiftningen. Bolaget saknar i dagsläget sådant tillstånd, säger Margareta Svenning, jurist på Länsstyrelsen Skåne.

Ny provtagning

Länsstyrelsens förelägganden gäller omedelbart även om de överklagas. Länsstyrelsen Skåne kommer även inom kort att utföra egen provtagning av bolagets slamupplag.

– Syftet är att kartlägga föroreningarnas art och omfattning och vilken betydelse upplaget kan misstänkas ha för det förorenade grundvatten som påträffats i närområdet, säger Margareta Svenning.

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.