Skip to main content

​Klimatklivet påskyndar elektrifieringen av den skånska fordonsflottan

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 11:37 CET

Klimatklivet, statens stöd till klimatsmarta investeringar, fortsätter att bidra till elektrifieringen av vår fordonsflotta. Sedan Klimatklivet startade hösten 2015 har nästan 750 laddplatser för elbilar och andra laddbara elfordon beviljats stöd i Skåne.

Idag tar Naturvårdsverket beslut om stöd på knappt 55 miljoner kr fördelat på 43 utsläppssänkande investeringar i hela landet. För Skånes del handlar det bland annat om tre företag som beviljas stöd till att sätta upp laddstolpar till sina egna bilar såväl som till anställdas och besökares fordon. Climat80 i Malmö, Öresundskraft i Helsingborg och SYSAV  i Skåne beviljas drygt tvåhundratusen kronor vardera för att uppföra sammanlagt 95 laddplatser. Det gör att Klimatklivet beviljat stöd till 744 laddplatser bara i Skåne, för hela landet är siffran 6006.

- Att få fart på elektrifieringen av den svenska fordonsflottan är en stor utmaning, men det kommer vara en viktig pusselbit i att sänka de inhemska växthusgasutsläppen till hållbara nivåer. Utan elfordon på vägarna finns ingen efterfrågan på laddningsmöjligheter, men utan bra möjligheter till laddning är det få som vill skaffa ett elfordon. Genom Klimatklivet ger staten stöd till utbyggnaden av den nödvändiga laddinfrastrukturen och förhoppningsvis lockas då alltfler till att välja elbil framöver, säger Emil Levin, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Max fem mil mellan laddstolparna

Energimyndigheten har som mål att det aldrig ska vara mer en fem mil till närmaste snabbladdare, vilket krävs för de långa resorna. Bland annat tack vare Klimatklivet är det målet snart uppnått i Skåne. Kring 85 procent av all laddning uppskattas dock ske där bilen är parkerad långa stunder, framförallt i hemmet över natten eller på jobbet. I Klimatklivet syns också ett skifte mot att en allt större andel av ansökningarna rör laddstolpar i bostadsområden och på arbetsplatser, vilket är positivt.

I övrigt beviljas KKB Fastigheter i Kävlinge knappt 1,6 miljoner kronor för att byta ut en oljepanna mot biogas och bergvärme och Nolato Polymer AB i Torekov beviljas 122 400 kronor för konvertering av en panna från fossil olja till bioolja.

Kontakt: Emil Levin, 010-224 14 48

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy