Skip to main content

Nu startar Vild & Bortskämd – för en viltstam i balans

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 14:38 CEST

Klövviltsstammarna har ökat markant de senare 50 åren, något som fått stora konsekvenser både på naturen och för djuren. Även utfodring med rotfrukter, bröd och matavfall har ökat i omfattning, något som kan ge negativa effekter av olika slag. För att bidra till en viltstam i balans som kan leva på det som naturen kan ge, startar nu projektet Vild & Bortskämd.

Utfodring kan i vissa fall leda till ökade skador på skogs- och jordbruk. Dessutom kan utfodring påverka de olika klövviltarterna på olika sätt så att konkurrensen om det naturgivna fodret förändras eller ökar. Idag satsas det samtidigt mindre på plantering av naturligt foder i skogslandskapet i södra Sverige. Att vända trenden mot att gynna växande foder i landskapet istället skulle vara positivt inte bara för klövviltets hälsa utan även för skogs- och jordbruket samt den biologiska mångfalden.

- Genom kunskapsspridning och innovativa kommunikationsgrepp vill vi skapa en attitydförändring, ökat engagemang för naturligt foderskapande åtgärder och en förståelse för de effekter som utfordring kan ge, säger Nils Carlsson, viltexpert på Länsstyrelsen Skåne.

Aktiviteter i projektet

Projektet Vild & Bortskämd kommer att jobba med träffsäkra budskap, inspirerande och kunskapshöjande filmer, utbildningsmaterial till jägarutbildningar och älgförvaltningsgrupper, medierelationer och inlägg i sociala medier, dialogmöten och exkursioner.

Deltagande organisationer

Deltagande organisationer är Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan i Halmstad, SLU Alnarp, Jordägareförbundet, Naturskyddsföreningen, Jägarförbundet samt markägare. Länsstyrelsen Skåne är projektägare. Projektet sträcker sig över hela Götaland och finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Det pågår till sommaren 2019.

För ytterligare information, kontakta viltexpert Nils Carlsson, 010-2241271 eller projektledare Sara Fredström, 010-224 15 80 på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy