Skip to main content

​Ny karttjänst identifierar översvämningsområden

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 08:44 CET

Översvämningsområde från Vege å vid Strövelstorp. Foto: Anna Stenemo, Länsstyrelsen Skåne.

En ny karttjänst ger ny kunskap för att hitta områden i Skåne med förutsättningar för översvämning. Eller var det kan vara lämpligt att anlägga våtmarker. Länsstyrelsen Skåne presenterar karttjänsten Vatten & Klimat på seminariet ”Gör plats för vatten” i morgon.

Planering idag och i en möjlig framtid

Karttjänsten Vatten och Klimat ger information om vatten i det skånska landskapet och bidrar till en helhetsbild över vattnets möjliga utbredning både idag och i en möjlig framtid. Tjänsten samlar flera kartlager från Länsstyrelsen Skåne, SGU, SMHI och MSB som kan komplettera varandra och på så sätt generera ny kunskap.

Samkörning av kartlager

– Till exempel kan en användare hitta områden med översvämningsproblematik, genom att samköra kartor över gamla dikningsföretag med kartor över lågpunkter. Då kanske man får veta att området ligger i en gammal åfåra och olämpligt att exploatera. Men å andra sidan kanske det är perfekt område för att restaurera vattenmiljöer, säger Pär Persson,, vattenstrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Karttjänst och användarguide

Karttjänsten Vatten & Klimat är tänkt som ett planeringsverktyg för kommunerna i deras planarbete och som ett stöd för markägare och andra aktörer som arbetar med restaurering av våtmarker och åforor. Karttjänsten kan också vara en grund för gränsöverskridande samarbete vid fysisk planering som berör vattenfrågor. En användarguide har tagits fram som underlättar för aktörerna att arbeta med verktyget. Guiden beskriver möjligheter och begränsningar med kartlagren, samt vilka underlag som kompletterar varandra.

Skåne i ett förändrat klimat 

Skåne är ett landskap med kust på tre sidor utan någon nämnvärd landhöjning och relativt tätbefolkat. Det innebär att Skåne kommer att bli sårbart inför ett förändrat klimat. Effekterna av klimatförändringar kommer i framtiden leda till att Skåne både blir blötare och varmare. Karttjänsten Vatten och klimat kan utgöra ett stöd i arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

Erosion längs Skånes kust

Karttjänsten innehåller också material om erosionsförhållanden från SGU. Med utgångspunkt från SGU:s material har SGI tagit fram ett kustsårbarhetsindex för den skånska kusten som kommer att lanseras under dagen.

För mer information, kontakta Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 15 83. Medier är välkomna till seminariet 9 februari.

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.