Skip to main content

​Stöd till 16 verksamheter i Skåne i arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 08:30 CEST

Grafisk illustration: Mats Runvall, Länsstyrelsen Skåne
 • – Årets 29 ansökningar visar att det finns mycket kunskap, erfarenhet och vilja inom området. Det är glädjande att det finns så många bra verksamheter som vill utveckla detta viktiga arbete, säger Petar Cavala, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen Skåne.

En nyhet i år är Sista slaget i Kristianstad som fokuserar på att i ett tidigt skede nå dem som utövar våld i nära relationer. Kristianstad kommun vill utveckla metoder, rutiner och samverkan för sitt återfallspreventiva arbete med personer som utövar våld i nära relationer.Genom att fånga upp våldsutövare i ett tidigt skede och erbjuda hjälp att sluta använda våld, kan färre personer utsättas för våld och barnens och den våldsutsattes situation förbättras.

För mer information och kontaktuppgifter till projekten, vänd er till Katarina Tümer 010-224 16 81 eller Frida Darj, 010-224 12 19.

 Beviljade utvecklingsmedel 2017

Verksamhet Belopp (kr)
 • 1.FreeZone, Helsingborg
350 000
 • 2.Frida Kvinnojour, Kristianstad
225 000
 • 3.Föreningen Malmö Kvinnojour
275 000
 • 4.Sista Slaget, Kristianstad kommun
360 000
 • 5.En uppväxt fri från våld, Kristianstad kommun
239 000
 • 6.Kvinnojouren i Lund
346 000
 • 7.Bygga Broar, Lunds kommun
450 000
 • 8.Resursteam Heder, Malmö stad
300 000
 • 9.Kompetenscentrum, Malmö stad
360 000
 • 10.Onkod Ungdomsförening, Malmö
50 000
 • 11.Romska Ungdomsförbundet
275 000
 • 12.Det handlar om kärlek, Rädda Barnen
450 000
 • 13.Simrishamns kommun
287 000
 • 14.Särskilt utsatta grupper, Skyddsjouren Ängelholm
150 000
 • 15.United Sisters, Fryshuset
350 000
 • 16.Unga Forum, Stiftelsen Skåne Stadsmission
350 000

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy