Skip to main content

​Vägtrummor kan vara vandringshinder för fisk

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2018 09:49 CET

Passerbara trummor under vägbro. Foto: Jakob Marktorp, Länsstyrelsen Skåne

Ett stort antal vägtrummor i skånska vattendrag hindrar fisk och vattenlevande djur från att vandra fritt. Länsstyrelsen Skåne genomför just nu en riktad tillsynsinsats av vägpassager över vatten för att åtgärda vandringshinder.

– Vår kartanalys pekar ut omkring 700 platser i Skåne där kommunala vägar korsar vattendrag. Syften med vår insats är att hitta platser som behöver miljöanpassas, säger Mattias Ekvall, vattenhandläggare.

När vägar byggs dras de ofta över en bäck eller en å. En vanlig lösning är att anlägga någon form av vägtrumma eller kulvert. Ibland blir trummorna ett vandringshinder för djur som lever i vattendraget, exempelvis om den bildar ett litet vattenfall eller lutar kraftigt. Följden kan bli att fisk stängs ute från sina lekområden, hindras att söka föda eller får problem att ta sig tillbaka till områden som de tvingats fly från. Något som kan resultera i att sällsynta arter försvinner eller minskar och att populära fiskevatten spolieras.

– En väl placerad vägtrumma ska helst ligga nedgrävd i botten och ha en låg lutning. Då utgör den sällan något vandringshinder, säger Mattias Ekvall.

Länsstyrelsen Skåne begär nu in uppgifter från samtliga Skånes kommuner om utformningen av deras vägpassager över vatten. Uppgifterna ska skickas in till Länsstyrelsen senast sommaren 2018.

– Vi är hoppfulla om ett gott samarbete med kommunerna. I kommunerna finns en lokal kännedom om vägnätet och vi är övertygade om att kommunerna kan bidra med värdefull kunskap, säger enhetschef Kristian Wennberg.

Länsstyrelsen Skåne har fått uppdraget att arbeta med kommunala vägpassager över vatten från Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

För mer information, kontakta vattenhandläggare Mattias Ekvall, 010-224 17 01. 

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.