Skip to main content

Bättre kollektivtrafik för dig som bor i Lekebergs kommun

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2017 07:00 CEST

Nya linjer och kortare restider för boende i Lekebergs kommun eller i sydöstra Örebro kommun.

Under våren har Länstrafiken Örebro arbetat med att förbättra regiontrafiken för boende i Lekebergs kommun samt i sydvästra Örebro kommun. Det har fört med sig att det kommer göras om en hel del i busstrafiken. Förändringarna kommer att genomföras 14 augusti i år.

Fler och tätare avgångar mellan Fjugesta och Örebro
Linje 513 kommer få delvis ny linjesträckning och enbart att köras mellan Fjugesta och Örebro till skillnad från nuvarande linjesträckning där linjen går från Svartå/Hasselfors till Örebro. Istället blir det två nya linjer nummer 526 till Svartå och 527 till Hasselfors men dessa båda linjer går bara till Fjugesta.

- Linje 513 kommer att trafikeras med en tur var 15:e minut under morgonen och kväll och var 30:e minut dagtid, vi vet att resenärerna efterfrågar kortare restider säger Thony Lundberg, trafik- och marknadschef på Länstrafiken Örebro.

Förlängning av linje 743
Nu förlängs linje 743 från Kumla via Götabro till Fjugesta. Den gör det möjligt för skol- och arbetspendling till Fjugesta och Kumla samt genom byte möjliggör den även pendling mot Hallsberg och Örebro. Det kommer vara sex avgångar tur och retur på vardagar.

Torgmöte i Fjugesta 15 augusti
I början av sommaren och fram till och med att förändringarna börjar gälla kommer Länstrafiken att informera de boende i Lekebergs kommun bland annat genom utskick till hushållen, torgmöte i Fjugesta den 15 augusti klockan 16-18 samt information på lanstrafiken.se.

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning. www.lanstrafiken.se.