Skip to main content

Enklare att arbeta på bussen mellan Askersund och Örebro

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2015 09:16 CEST

På söndag börjar nya expressbussar med högre standard och gratis wifi att trafikera sträckan Askersund-Örebro. Genom att underlätta för jobb och studier under restiden vill Länstrafiken bidra till att knyta ihop länets arbetsmarknad.

– Genom att se till att det finns utfällbara bord och gratis wifi ombord på expressbussarna vill vi göra det mer attraktivt att jobb- och studiependla. På så sätt underlättar vi att bo i en kommun och jobba eller studera i en annan kommun i länet, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad inom Region Örebro län.

De nya expressbussarna mellan Askersund och Hallsberg är ett resultat av att Länstrafiken upphandlat en ny entreprenör och i den processen ställt krav på att bussarna ska ha hög komfort och vara utrustade med bland annat wifi och utfällbara bord. De nya bussarna börjar köra i samband med övergången till vintertidtabell den 16 augusti.

– Den ökade komforten gynnar inte bara jobbpendlare, utan även de resenärer som exempelvis vill ha wifi för avslappnat tidsfördriv under resan, säger Mats Gunnarsson. Med start den 16 augusti kommer antalet turer med expressbussar mellan Askersund och Örebro också att öka från sju turer per dag till 18 turer per dag i båda riktningarna.

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning. Målet är att fördubbla det kollektiva resandet till 2020. www.lanstrafiken.se.