Skip to main content

Från 1 december körs Serviceresor av nya entreprenörer

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 08:00 CET

Foto: Alexander von Sydow

Länstrafiken går skilda vägar med TaxiKurir efter den 30 november. Från och med den 1 december körs länets Serviceresor av Lindbergs Buss och Trend Taxi tack vare den upphandling av 50 fordon som nyligen har gjorts. Länstrafikens förhoppning är att bytet av entreprenör ska innebära positiva effekter för resenärerna.

En av fördelarna är att det kommer att finnas något fler fordon än tidigare. Bytet av entreprenör kommer inte att påverka aktuella biljettpriser eller taxor. Det innebär heller inte några större förändringar i fordonsschemat, utan Länstrafiken kommer att trafikera som vanligt.

- Vår förhoppning är att förändringen ska bidra till en bättre kundupplevelse och att antalet förseningar ska minska, säger Tex Kihlström, chef för Serviceresor på Länstrafiken Örebro.

Lindbergs Buss och Trend Taxi kommer att köra trafiken fram till den 30 juni 2019. Från 1 juli 2019 ska en ny trafik starta i hela regionen och avtalet för den upphandlingsprocessen beräknas vara klar och underskrivet sommaren 2018, inför trafikstarten 1 juli 2019. I det nya avtalet kommer Länstrafiken bland annat att ställa krav på att alla förarna är certifierade.

22 av de 50 upphandlade fordonen är i dagsläget direktupphandlade. Dessa fordon kommer att köras av Örebro Läns Taxi och Trend Taxi. I dagsläget pågår det en upphandling av de 22 resterande fordonen, vilket Länstrafiken beräknar vara klar våren 2017.

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning. Målet är att fördubbla det kollektiva resandet till 2020. www.lanstrafiken.se.