Skip to main content

Skolelever får nya skolkort vid skolstarten

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2015 13:15 CEST

När skolorna startar igen efter sommaren får elever i Örebro län nya kort för att resa med Länstrafikens bussar och tåg. Skolkorten får ett nytt utseende och är anpassade till det nya biljettsystemet, som infördes i november 2014.

– För skoleleverna fungerar de nya korten som tidigare på så sätt att de ska registreras i en kortläsare vid påstigning. En skillnad är dock att de nya skolkorten är kontaktlösa och viseras genom att eleven håller upp skolkortet mot kortläsaren. När alla resor registreras i samma system blir det lättare för oss att förbättra kollektivtrafiken, till exempel genom att planera in fler avgångar eller köra med större bussar på sträckor där många vill åka, säger Thony Lundberg, trafik- och marknadschef på Länstrafiken Örebro.

De nya korten kommer att delas ut vid skolstarten till berättigade elever vid grund- och gymnasieskolor i Örebro län. De flesta elever får sitt kort i skolan och ett fåtal får sina kort per post. För att säkerställa att alla elever kan ta sig till och från skolan gäller även skolkort från föregående termin samt antagningsbevis till gymnasiet som färdbevis under läsårets två första veckor.

Elever i grundskolan kan använda sina kort för resor med buss till och från skolan, mellan klockan 04.30 och 18 på helgfria vardagar utanför skolloven. För gymnasieelever gäller korten på både bussar och tåg i Örebro län mellan klockan 04.30 och 19 på helgfria vardagar, även under lov.

– Vi vill att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att resa kollektivt till och från skolan. Ju fler som väljer bussen före bilen desto mer kan vi minska vår klimatpåverkan, säger Thony Lundberg.

Eleverna registrerar sitt kort vid varje resa genom att hålla det mot kortläsaren som finns på bussar och tågstationer i Örebro län. De ska även kunna visa upp ett personligt giltighetsbevis, som delas ut samtidigt med skolkortet. De nya skolkorten kommer inte att kunna laddas med något annat än just en läsårsbiljett för skolelever.

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län.

Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning. Målet är

att fördubbla det kollektiva resandet till 2020. www.lanstrafiken.se.