Skip to main content

Torgmöten om ökad busstrafik i de södra länsdelarna

Pressmeddelande   •   Aug 04, 2015 13:23 CEST

I samband med övergången till vintertidtabell förstärks busstrafiken i de södra länsdelarna med bland annat tätare turer längs de stora pendlingsstråken och flera helt nya linjer. Den 11-18 augusti håller Länstrafiken torgmöten i Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå för att och svara på allmänhetens frågor om den nya trafiken.

– Genom att erbjuda jobbpendlare ökad turtäthet, kortare restid och nya linjer vill vi göra det mer attraktivt att lämna bilen hemma och i stället välja att åka kollektivt. Liknande förändringar har tidigare gjorts i de norra länsdelarna och där har det fallit väl ut, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

För att ge resenärer möjlighet att framföra synpunkter och ställa frågor kring den nya trafiken i de södra länsdelarna kommer Länstrafiken att hålla torgmöten i Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Örebro tisdagen den 11 augusti till tisdagen den 18 augusti.

– Vi tror att välinformerade resenärer som känner till vilka resemöjligheter som finns är en förutsättning för att öka det kollektiva resandet. Vi vill också gärna få in synpunkter och idéer kring hur kollektivtrafiken kan förbättras ytterligare, säger Thony Lundberg, trafik- och marknadschef på Länstrafiken Örebro.

Exempel på nyheter för trafiken i de södra länsdelarna från och med söndag den 16 augusti är:

  • Expressbussen mellan Askersund och Örebro kommer att köra 18 turer i varje riktning per dag, i stället för som nu sju turer.
  • Linje 704, som i dag kör mellan Askersund och Hallsberg, förstärks med fler turer och förlängs så att bussarna kör hela vägen till Kumla. Detta innebär tio fler turer per dag mellan Hallsberg och Kumla samt nio fler turer per dag mellan Hallsberg och Askersund.
  • Mellan Kumla och Örebro blir det en ny busslinje – linje 702 – som kommer att avgå varje halvtimme under hela dagen. Samtidigt blir det fler turer, ändrade körvägar och nya hållplatser för den befintliga linjen 701. Totalt nästan fördubblas antalet turer mellan Kumla och Örebro.
  • Det blir två nya linjer med olika körvägar mellan Kumla och Ekeby (739 och 741) samt en ny linje mellan Kumla och Odensbacken (740).
  • För de som pendlar söderut från Örebro blir det två nya busslinjer: linje 725 till Norra Bro och Almbro samt linje 702 till Bista, Pilängen och Berglunda.
  • För några av sträckorna, till exempel Askersund-Hallsberg och Ekeby-Kumla, blir restiden kortare.
  • Generellt sett blir tidtabellerna enklare med mer regelbundna turer, vilket underlättar för resenärerna att komma i håg avgångstider. 

Tidtabeller

Tidtabeller och kartor finns på lanstrafiken.se/syd

Plats och tid för torgmöten

Kumla: Tisdag 11 augusti klockan 15-17 på torget mitt emot Sveas

Askersund: Onsdag 12 augusti klockan 15-17 vid hamnen

Hallsberg: Torsdag 13 augusti klockan 15-17 torget mitt emot Resecentrum

Laxå: Tisdag 18 augusti klockan 15-17 på torget mitt emot Swedbank

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län.

Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning. Målet är

att fördubbla det kollektiva resandet till 2020. www.lanstrafiken.se.