Skip to main content

Årets dåliga kvarnspannmål används till etanolproduktion

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 14:25 CEST

I sommar har vädret växlat kraftigt över Sverige och påverkat skördarna både positivt och negativt. Lantmännen kan nu fastslå att kvaliteten på kvarnspannmål är betydligt sämre än ett normalår på grund av de stora nederbördsmängderna som fallit i augusti. En stor del av spannmålen med sämre kvalitet fungerar dock utmärkt i koncernens etanolproduktion.

- För Sveriges lantbrukare innebär det tyvärr att intäkterna för spannmål generellt blir lägre i år jämfört med förra året på grund av sämre kvalitet, lägre världsmarknadspriser och i vissa fall lägre avkastning, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef Lantmännen.

Spannmål som inte håller brödsädskvalitet klassas ner till foderspannmål, som har lägre marknadspris än brödspannmål. Denna foderspannmål kan även användas till etanolproduktion. Lantmännen har en stor etanolfabrik i Norrköping.

- Årets skörderesultat visar tydligt vilken nytta som etanolfabriken kan göra för de svenska spannmålsodlarna. Under den senaste veckan har vi varit i kontakt med flera lantbrukare som är oerhört glada att de nu kan sälja sin spannmål med sämre kvalitet till oss, säger Joakim Säll, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

Bilder finns att hämta på: www.lantmannen.com/Press & Media/Pressbilder.

För frågor kontakta gärna:

Mikael Jeppsson, spannmålschef Lantmännen, tel. 0703-19 53 60

Joakim Säll, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel. 0738-15 52 01

Lantmännen Energi har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Affärerna bedrivs inom biodrivmedel, fasta biobränslen, värme samt maskin och miljö. Varumärkena heter Aspen och Agrol. Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 42 000 lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy