Skip to main content

CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) och de nya utsläppskraven

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 13:48 CET

En ny utsläppsgräns trädde i kraft den 1 januari 2011 för alla motorer på 130 kW eller mer. Om ett år kommer det nya gränsvärdet även att omfatta mindre motorer. Utmaningen för tillverkare av jordbruksmaskiner är att minska utsläppen från fordonen samtidigt som man ökar effektiviteten.

Detta arbete handlar dock inte bara om själva motorsystemet. För att effektivisera arbetet med att analysera och optimera hela drivlinan bildade CLAAS för några år sedan CLAAS POWER SYSTEMS (CPS), där olika expertgrupper ingår. CPS är idag en permanent del av företagskulturen.

CPS har till uppgift att samla företagets expertis inom drivsystem. CLAAS strävar efter att optimera samspelet mellan olika drivlinekomponenter så att motorn blir så effektiv som möjligt samt ger maximal kraft och största möjliga driftfördelar. Syftet med CPS är att förstärka kopplingen mellan de nya utsläppsgränserna och fördelarna för kunden. Det gäller inte bara motorsystemet utan också alla elektroniska styrkomponenter, som fått en allt större betydelse när det gäller att öka effektiviteten. Elektroniska styrkomponenter och system spelar en nyckelroll vad gäller att optimera samspelet mellan alla delar i hytten samt för maskinhanteringen i fält. CLAAS har samlat dessa system under begreppet Efficient Agriculture Systems (EASY), tillsammans med andra system inom fordonsövervakning och jordbruksarbete. Tack vare EASY och CPS kan CLAAS-kunderna känna sig trygga.

Att hantera utsläppsnivåer och öka effektiviteten i hela drivlinor är ingen lätt match - och heller inget som görs gratis. De nya utsläppsgränserna kommer att implementeras enligt en långtidsplan. Alla CLAAS-produkter som omfattas av gränserna kommer att ses över så att kunderna kan vara säkra på att rätt beslut har fattats ur både ekonomisk och teknisk synvinkel. Varken användning av traktorer med för höga utsläppsnivåer eller försenade investeringsbeslut i avvaktan på nya nivåer är berättigat, med tanke på den komplexa övergångsprocessen, de olika nivåerna och de tekniska förändringar som krävs under flera år. CLAAS traktorer behåller sitt värde, också på andrahandsmarknaden, oavsett vilka utsläppsgränser som de uppfyller. Det finns skäl till att CLAAS använder förstklassiga underleverantörer: det är en förutsättning för att drivsystemen ska fungera perfekt. CLAAS har identifierat de bästa konstruktionerna på marknaden för sina drivlinor. Med tanke på de kommande utsläppsgränserna har CLAAS valt att samarbeta med tillverkare som använder dels urinämne för kväveoxidreduktion (SCR-teknik), dels nedkylning/återcirkulering av avgaser och partikelfilter (EGR/DPF). CLAAS ser fördelar med båda dessa system. Också ur ekonomisk synvinkel är lösningarna likvärdiga. En maskin består dock inte bara av själva motorn. Därför måste man se till hela systemet.

För mer information, kontakta:
Johan Yngwe, produktchef, Lantmännen Maskin, 040-38 64 67


Fakta Lantmännen

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting och Gooh. Lantmännen ägs av drygt 36 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan och vi tar ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se

Lantmännen Maskin är ett av Lantmännens affärsområden och representerar bland annat varumärkena Valtra, Fendt och Claas. Lantmännen Maskin ansvarar för hela kedjan från inköp till försäljning och har, genom sina dotterbolag, distributionsansvar för Danmark och Norge. Lantmännen Maskin har 759 anställda och ingår i division Maskin som hade en omsättning under 2010 på 8 561 miljoner kronor. Läs gärna mer på
www.lantmannenmaskin.se

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 500 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord.

Läs gärna mer om bra mat från Lantmännen på  www.lantmannen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.