Skip to main content

Lantmännen Cerealia omorganiserar

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2012 14:10 CEST

Lantmännen Cerealias ledningsgrupp har beslutat om en omorganisering för att vända det negativa resultatet som tyngt affärsområdet under en längre tid. Effektivare organisering, ökad innovationstakt och kundfokus är byggstenarna för att vända trenden.

– Vi har en vikande konsumtion i våra kategorier, en ökad konkurrens från handelns egna varumärken och en utveckling av lågpris i handeln som pressar oss hårt. Detta gör att vi nu är tvungna att agera, säger Carsten L Thomsen, vd på Lantmännen Cerealia.

Organisationsförändringen innebär att marknads- och produktutvecklingsfunktionen slås samman med syfte att öka innovationstakten genom kortare beslutsvägar, större smidighet och ett mer enhetligt arbetssätt. Verksamheten inom B2C och B2B kommer att drivas från ett nordiskt perspektiv och med en övergripande nordiskt ansvarig. Syftet är att skapa en organisation med ökat kundfokus.

– Vi måste agera nu för att långsiktigt ta oss tillbaka till en hållbar och lönsam position. Vi måste bli mer innovativa och vara mer på tå för våra kunder – annars blir vi omsprungna av våra konkurrenter, säger Carsten L Thomsen.

För mer information kontakta gärna:
Sally Gunnarsson, kommunikationschef, Lantmännen Cerealia, sally.gunnarsson@lantmannen.com, tel.+46 70 620 43 62

Lantmännen Cerealia med varumärken som AXA, Kungsörnen, GoGreen, Start, Regal, Amo, Kornkammeret och Gooh har en stark position i norra Europa. Lantmännen Cerealia ingår i Lantmännen, som är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Vi ägs av 35 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 38 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Det, kombinerat med att Lantmännen har verksamhet i hela kedjan från jord till bord, gör att vi kan ta ansvar för alla steg i kedjan. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com eller www.lantmannen.se