Skip to main content

Lantmännen: Förhoppningsvis den högsta skörden på tio år

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 17:29 CEST

Lantmännens skördeprognos ligger fast på 5,75 Mton Med halva skörden bärgad ser utsikterna fortsatt bra ut för att nå den högsta skörden på åtminstone tio år. Främsta bidragande faktor är stor andel höstvete med bra avkastning. Av det som skördats hittills är det mesta av god kvalité, vilket gynnar svenska lantbrukare. I Europa har lynnigt skördeväder lett till kvalitetsproblem.

– Som vanligt finns lokala skördevariationer, inte minst i år med ihållande torka och hetta under juli på många platser. Utan dessa perioder hade troligen skördeutfallet kunnat bli ytterligare något högre, säger Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk.

2014 är höstvetets år

Det som utgör ryggraden i skörd 2014 är definitivt höstvete som uppvisar stabila skördar. Där skördarna blivit som högst mot förväntat, har proteinhalterna i kvarnveten inte riktigt haft önskvärd kvalitet. Falltalet i den svenska höstveteskörden är så här långt utmärkt, vilket kan visa sig mycket värdefullt.

Stora delar av Frankrike och södra Tysklands spannmål har kvalitetsproblem (låga falltal som ger sämre bakningsegenskaper) vilket kommer ge svenska lantbrukare en konkurrensfördel i år. Än så länge ser det hoppfullt ut, även om det nuvarande ostadigare vädret i Sverige kan påverka negativt.

– Stora mängder (ca 10 Mton) franskt brödvete har kvalitetsproblem och kommer därför klassas som foder. Detta ger oss bra exportmöjligheter för storbåt till norra Afrika. Det kommer även att ge bättre priser till svenska lantbrukare, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk.

– Förra året hade vi fantastiskt fina förutsättningar för höstsådd, en bra övervintring och dessutom en fin inledning på växtodlingsåret i våras. Med tanke på att vi tidigare år haft betydligt sämre förutsättningar är det mycket glädjande att vi nu kan se fram emot en bra skörd, säger Johan Andersson.

Lantmännens spannmålsmottagningar runt om i landet är beredda
Än så länge har vi haft en skörd med låga vattenhalter, fina kvalitéer och ingen förekomst av mykotoxinet DON. Med dessa förutsättningar skördas stora volymer varje dag, vilket gett högt tryck på de 43 spannmålsmottagningarna runt om i landet. Med övergång till ostadigare väder är det ännu viktigare med högsta möjliga flexibilitet i spannmålsmottagningen så att inga tröskor står still när kvalitéer ska räddas

–Vi har förberett oss och har bra mottagnings- och transportkapacitet för att även möta ostadigare väderlek, säger Mikael Jeppsson.

För mer information:
Mikael Jeppsson, chef spannmålsenheten Lantmännen Lantbruk 070-3195360
Johan Andersson, chef Division Lantbruk 070-6294020

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare, har cirka 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstadoch Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 8600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy