Skip to main content

Lantmännen uppfyller hållbarhetskriterierna för bioetanol

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 10:05 CET

Den 1 januari i år trädde EU:s krav på hållbarhetskriterier för biodrivmedel i kraft där bland annat kriterierna för hållbar produktion av etanol definieras. Under 2010 arbetade Lantmännen Agroetanol och Lantmännen Lantbruk intensivt med att uppfylla dessa. Lantmännen välkomnar de nya reglerna och under 2010 har produktionskedjan tredjepartsgranskats och hållbarhetskriterierna är nu uppfyllda.

För att verifiera att Agroetanols system för hållbarhet på bioetanol uppfyller kraven har en oberoende tredjepartsgranskning gjorts. Denna genomfördes i månadsskiftet november/december 2010. Granskningen vid
imerar att Agroetanol uppfyller direktivets krav. Utifrån detta oberoende utlåtande levererar Lantmännen Agroetanol hållbar etanol helt i linje med EU:s direktiv från årsskiftet.

Direktivet anger att biodrivmedlet i hela sin produktionskedja måste uppfylla lagstadgade krav på växthusgasprestanda, skydd av biologisk mångfald, miljöskydd vid växtodlingen och markanvändning. Kriterierna ska garantera att alla biodrivmedel inom EU håller viss standard vad gäller hållbara produktionsförhållanden för hela produktionskedjan från växtodling till färdigt drivmedel.

Det finns två nivåer vad gäller klimatnyttan som skall uppnås. För det första finns det ett separat klimatkrav på växtodlingsledet och för det andra finns det ett klimatkrav för hela produktionskedjan för det färdiga biodrivmedlet.

Eftersom den nationella lagstiftningen började gälla den 1 januari i år initierade vi på Lantmännen Agroetanol i god tid arbetet för att uppfylla de krav som är definierade i direktivet, säger Bengt Olof Johansson, chef för Lantmännen Agroetanol. Som producent och leverantör till oljebolag krävs att hela vår produktionskedja beaktas, vilket betyder krav på spårbarhet hela vägen från odlingsledet till producerat biodrivmedel. Det känns givetvis mycket bra att det gedigna arbete vi gjorde under 2010 resulterat i att vi uppfyller kraven och kan fortsätta producera bioetanol på ett säkert och hållbart sätt.

Länk till
Energimyndigheten

För mer information kontakta:
Bengt Olof Johansson, vd, Agroetanol, +46 702 17 69 89
Markus Olsson, Marknads och försäljningschef, Agroetanol, +46 705 73 81 46
Lars Sjösvärd, chef affärsutveckling, Lantmännen Lantbruk, +46 703 16 61 62


Fakta/Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting och Gooh. Lantmännen ägs av drygt 36 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan och vi tar ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com och www.lantmannen.se

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 500 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord.

Läs gärna mer om bra mat från Lantmännen på  www.lantmannen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy