Skip to main content

Nord- och Centraleuropa i fokus för Svalöf Weibulls lantbruksverksamhet

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 11:02 CET

Svalöf Weibull kraftsamlar i lantbruksverksamheten med tydligt fokus mot de viktiga marknaderna i Nord- och Centraleuropa.
– På dessa marknader ska vi vara en ledande leverantör av sorter och utsäde. Det ska vi uppnå genom egen förädling av utvalda grödor och aktiv sortrepresentation från andra framgångsrika företag samt genom en effektiv marknads- och försäljningsorganisation, säger Monika Lekander, vd för Svalöf Weibull.

Efter att ha genomfört en strategisk översyn ska Svalöf Weibull införa en ny, tydlig och förenklad organisationsstruktur. Denna utgår från de två affärsenheterna Weibull Trädgård och Svalöf Weibulls lantbruksverksamhet, SW Seed. Den nya affärsorganisationen för lantbruksverksamheten fokuserar på marknaderna i Nord- och Centraleuropa. Detta innebär att dotterbolagen SW Seed Canada Ltd, SW Seed Ltd, England, SW Seed SARL, Frankrike inte är av långsiktig strategisk betydelse för företaget. Den nya organisationen träder i kraft den 18 april.

– Vi kommer att satsa våra förädlingsresurser på utvalda grödor. Egen utveckling kommer fortsättningsvis att ske i vete, raps, vallväxter, havre, rågvete och foderkorn samt potatis för Centraleuropa. Dessutom kommer förädlingen i norra Sverige att fortsätta, säger Monika Lekander.

Den nya organisationen med inriktning mot Nord- och Centraleuropa medför att företaget kommer att minska antalet medarbetare med cirka 125 personer, varav cirka 55 i Sverige. MBL- förhandlingar har inletts i Sverige.

– Genom Svalöf Weibull har svenska bönder tillgång till de bästa sorterna på marknaden. Uppdraget från ägarna är tydligt. Företaget ska bedriva kundorienterad växtförädling och sortrepresentation med fokus på de viktiga marknaderna i Nord- och Centraleuropa. Den nya organisationen med en mer koncentrerad verksamhet stödjer detta fullt ut, kommenterar Birgitta Johanson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

För ytterligare information kontakta
Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef, Lantmännen mob 070 2 18 02 83

Monika Lekander, vd Svalöf Weibull mob 070 606 61 91

Maria Forshufvud, informationschef, Svalöf Weibull mob 070 325 69 72

Svalöf Weibull ägs av Lantmännen (60 procent) och BASF (40 procent). Företaget omsätter cirka 1100 MSEK.


Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 18 länder och omsätter 30 miljarder kronor.
Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy