Skip to main content

Nu bildas Nordens största kycklingföretag

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 09:25 CEST

Konkurrensverken i Sverige, Norge och Danmark har nu samtliga godkänt affären mellan Lantmännen och CapVest och closing av affären genomfördes idag den 4 juni.  CapVest  Equity Partners (”CapVest”) och Lantmännen ek för (”Lantmännen”)  bildar ett nytt ledande bolag inom kycklingmarknaden med över fem miljarder SEK i omsättning.

Det nya bolaget, har förvärvat Kronfågelgruppen i Sverige och Danmark från Lantmännen och Cardinal Foods AS i Norge från CapMan.

– Som Nordens ledande aktör på kycklingmarknaden har det nya företaget bra förutsättningar för fortsatt tillväxt på en tuff internationell marknad, säger Per Olof Nyman vd och koncernchef på Lantmännen.

Leif Bergvall Hansen, tidigare vd för Kronfågelgruppen är föreslagen vd för det nybildade företaget. Lantmännen kommer att kontrollera cirka 48 procent av rösterna i det nya bolaget. Det nya företagsnamnet kommer att kommuniceras inom kort.


Vid frågor, kontakta:
Per Olof Nyman, vd och koncernchef,
tel: +46 706 57 42 47
Jenny Svederman,
presschef Lantmännen
tel: +46 705 87 42 34

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting, Schulstadoch Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 36,5 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com

Bifogade filer

PDF-dokument