Skip to main content

Spannmålspriserna för pool 2 är nu klara

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:15 CEST

Lantmännens priser för pool 2 är nu klara. De pressade marknaderna för vete och foderkorn har en dämpande effekt på priserna på dessa grödor. Positivt är att det öppnats nya marknader för maltkorn och havre samtidigt som efterfrågan på oljeväxter och ekologisk spannmål ökar.


Vete. De svenska kvarnvetepriserna speglas av marknaden inom EU och på global nivå. Konkurrens om marknaden i Sydeuropa från nytillkomna EU-länder har pressat priserna för svenskt vete med bra kvalitet. På tredjelandsmarknaden har EU-kommissionens utförsäljningar av interventionsvete bidragit till att öka utbudet och därmed dämpat prisutvecklingen. Nuvarande prisindikationer på kvarnvete ligger i nivå med intervention.


Maltkorn. Mälterierna har under hösten och vintern varit fortsatt pressade vilket också återspeglats i priserna på maltkorn. Trots en pressad marknad är i princip allt maltkorn placerat hos mälterier på olika håll i världen.


Foderkorn. Trög export ut ur EU-25 har tillsammans med utförsäljning av korn från interventionslager pressat marknaden under hösten och vintern.


Havre. Marknadspriset för havre har haft en positiv utveckling under perioden. Handeln har präglats av brist på havre i Europa. Detta har framförallt märkts efter årsskiftet, då vi haft den starkaste utvecklingen på marknadspriset. Successiva försäljningar under hela perioden gör att den högre prisnivån under januari-mars inte slår igenom fullt ut.


Oljeväxter. Efterfrågan på rapsolja för tillverkning av biodiesel har påverkat marknadspriset för oljeväxter positivt under perioden. Priset har dock rört sig upp och ned, med toppar i början och slutet av poolen. Lantmännen köper och säljer hela tiden, vilket innebär att poolpriset inte enbart speglar den högsta prisnivån.


KRAV. KRAV-spannmål betalas i årspool och de flesta grödorna slutbetalades per den 1 december. Nu är även KRAV-råg och KRAV-korn slutbetalade. Marknaden för ekologisk spannmål utvecklas just nu mycket positivt.Vid frågor kontakta gärna:

Vete/råg: Lars Medin, produktmarknadschef, telefon 011-21 81 12

Mobil: 070-301 81 12

Havre/Oljeväxter: Göran Karlsson, produktmarknadschef, telefon 011-21 80 05

Mobil: 070-546 13 85

Korn/Maltkorn: Per Germundsson, produktmarknadschef, telefon 040-22 53 65,

Mobil: 070-688 53 65

Eko: Anneke Svantesson, Produktmarknadschef, telefonnummer 0171-267 82

Mobil: 070-632 67 82


Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad, Svalöf Weibull och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 18 länder och omsätter 30 miljarder kronor.
Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera