Skip to main content

Ansvarsfull uppgörelse mellan blocken om betyg klar

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 10:44 CET

Under fredagen presenterar regeringen och Socialdemokraterna en blocköver­skridande överenskommelse om kriterier för betyg i skolan. Kunskapskrav införs för tre av betygsstegen och lärarhandledningar ska tas fram för bedömning däremellan. En första utvärdering av betygens kunskapskrav planeras om två år.

-          Beslutet är historiskt och visar på ett starkt ledarskap från både Jan Björklund och Mikael Damberg med skolans bästa för ögonen. Nu kan lärarna se fram emot hållbara förutsättningar och den arbetsro kring betygen som skolan så väl behöver, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Om samtliga rödgröna partier med stöd av Sverigedemokraterna hade röstat för sitt ursprungliga förslag hade hela betygssystemet, inklusive kompetensutveckling för lärarna, behövts göras om redan om två år.

-          Allt annat än en överenskommelse i det här läget hade varit ansvarslöst och slösaktigt med det skolan just nu har allra mest ont om – resurser och lärares tid. Skolan behöver klara spelregler, inte klåfingriga politiker som reducerar betygsfrågan till att handla om enskildheter hit eller dit, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet har under hela den gångna mandatperioden krävt en blocköverskridande överenskommelse kring betygen sedan det blev klart att regeringen hade för avsikt att genomföra en reform. I en uppmärksammad artikel på DN debatt den 6 augusti manade förbundet till ”Borgfred i betygsfrågan”.

-          Lärare, skolledare, elever och föräldrar har rätt att få veta vad som gäller oavsett resultatet i framtida riksdagsval. Vi ser gärna fler långsiktiga och blocköverskridande överenskommelser i skolans stora frågor, säger Eva-Lis Sirén.

Som regeringen tidigare har aviserat ska reformen utvärderas vilket nu enligt överenskommelsen ska ske om två år.

-          Alla reformer i skolan ska givetvis utvärderas för att se om något behöver justeras. Men jag utgår ifrån att ingen av parterna i överenskommelsen ser framför sig ytterligare en stor reform redan då. Lärarförbundet kommer även i fortsättningen att vara en konstruktiv diskussionspartner för att skapa långsiktighet i skolpolitiken, säger Eva-Lis Sirén.

 

 

Upplysningar:
Lärarförbundets presschef, Claes Nyberg                       070-215 4338

 

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera