Skip to main content

Arbetsmiljö och elevers kunskapsresultat hänger ihop - Ny rapport från Lärarförbundet och Sveriges elevkårer visar tydligt samband

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2017 07:00 CEST

En ny rapport från Lärarförbundet och Sveriges Elevkårer visar att stressade och sjukskrivna lärare leder till att elever inte klarar sina studier.

Rapporten visar att resultaten blir bra om arbetsmiljön är god och sjunker om arbetsmiljön brister. Allt fler lärare och elever känner sig stressade och allt fler lärare sjukskrivs i stressrelaterade sjukdomar måste tas på allvar. Något måste göras åt skolans arbetsmiljö.

- Sverige har en historiskt stor lärarbrist och vi har inte råd att slösa bort de lärare vi har. Arbetsgivare måste göra allt som står i deras makt för att säkra en bra arbetsmiljö. Det finns ingen lärarreserv att ta till, blir en lärare sjukskriven finns det inga behöriga vikarier att sätta in, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

- Alla bakomliggande stressfaktorer går att förbättra. Fler elevskyddsombud samt ett mer strukturerat arbete mellan elever och skolpersonal skulle innebära en bättre arbetsmiljö för alla på skolan samt högre kunskapsresultat, säger Lina Hultqvist ordförande Sveriges Elevkårer

Färre tar examen

Undersökningen visar att i de kommuner där lärare har höga sjukskrivningstal tar färre elever gymnasieexamen. Vi kan också konstatera att i kommuner med större andel elever som får indragna studiebidrag från CSN tar också färre elever gymnasieexamen.

För lärares del är det en stor och ökande mängd dokumentation och att tiden saknas för det viktigaste: att planera och följa upp undervisningen. För elevernas del är det prestationsångest och förväntningar på skolarbetet, prov, läxor och hemuppgifter samt höga krav och förväntningar som inte matchas av det stöd och utmaning som behövs.

Läs hela rapporten här

Rapporten presenteras i samband med seminariet "Arbetsmiljön - det största hindret till bättre skolresultat?" som Lärarförbundet och Sveriges Elevkårer arrangerar under Almedalsveckan.

Tid och plats:

Torsdag 6/7 09:45 - 10:45 
Strandgatan 19
TCO-landet

För kontakt med Lärarförbundet:

Pressjouren: 08-737 69 02

press@lararforbundet,se

För kontakt med Sveriges elevkårer:

Kommunikationschef Filip Jansson 070-109 03 17
filip.jansson@sverigeselevkarer.se

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 234 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera