Skip to main content

Efterlängtad lärarlegitimation stärker skolans kvalitet

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 14:11 CEST

- Lärarförbundet har i många år krävt ett bevis på lärarnas yrkesansvar och vårt bidrag i förslaget är starkt. En lärarlegitimation kommer tillsammans med starkare behörighetskrav att stärka läraryrket som profession, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Regeringens förslag till legitimation omfattar lärare och förskollärare vilket har varit ett krav från Lärarförbundet. Legitimationen träder i kraft 1 juli 2012 och innebär att endast legitimerade lärare kan få fast anställning och ansvaret att sätta betyg.

- En lärarlegitimation garanterar undervisningens kvalitet och elevernas trygghet i skolan. Dessutom bidrar den till en nödvändig och efterlängtad höjning av lärares status, säger Eva-Lis Sirén.

En nyutexaminerad lärare ska anställas under ett introduktionsår och få handledning av en mentor. Efter provåret kan läraren få sin legitimation och en fastanställning.

- En kvalificerad mentor är viktig för kvalitetssäkringen av en lärarlegitimation. Ekonomin måste därför ge utrymme för att frigöra erfarna lärare för att uppfylla det uppdraget och ge dem handledarutbildning, säger Eva-Lis Sirén.

Den nya skollagen och propositionen för lärarlegitimationen har luckor som behöver justeras kring vilken lärare som blir behörig för vad. De obehöriga lärare som idag är verksamma i skolan måste erbjudas kompetensutveckling för att kunna få en lärarlegitimation. I regeringens budget skjuts kostnaden över till lärarlyftet som samtidigt styrs bort från den kompetensutveckling som alla lärare behöver.

- Det måste nu till en kraftfull utbildningssatsning för att möta dessa nya och välkomna krav. De övergångsregler som nu föreslås kommer realistiskt att behöva gälla längre än regeringens föreslagna tre år, säger Eva-Lis Sirén.

Regeringen gör undantag för modersmålslärare och yrkeslärare som enligt det nya förslaget till ny skollag inte behöver vara behöriga för att få fast anställning. Dagens fritidspedagoger kommer inte heller att få en lärarlegitimation liksom studie- och yrkesvägledare trots behörighetskrav.

- Det är olyckligt att alla lärare inte omfattas av en lärarlegitimation. Det gör att eleverna i praktiken inte har samma rättigheter under skoldagen och i olika skolformer. Det behöver förändras de kommande åren, säger Eva-Lis Sirén.
För ytterligare information, kontakta:
Claes Nyberg
tf. presschef
Lärarförbundet
Tel: 08-737 69 02
E-post: press@lararforbundet.se

Vill du veta mer om vad Lärarförbundet tycker? Se www.lararforbundet.se

Vill du ha fler nyhetsbrev från Lärarförbundet? Eller avanmäla dig? Det gör du på www.lararforbundet.se
Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera