Skip to main content

Friskare lärare i 95 kommuner

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 12:15 CEST

De långtidssjuka lärarna blir fler. Men bilden är inte nattsvart. I 95 kommuner har lärarna blivit friskare, ett bevis på att det går att vända utvecklingen. Hallsberg, Herrljunga, Svalöv, Tanum och Eksjö finns bland de kommuner som lyckats bäst med att minska sjuktalen.
Ny statistik från Lärarförbundet visar att nästan 13 000 medlemmar i kommunal tjänst var sjukskrivna på hel- eller deltid mer än 30 dagar under 2002. Det är en ökning med drygt 600 jämfört med 2001. I procent räknat betyder det 8,7 procent, en ökning med en halv procentenhet.

- Tydligt arbetsmiljöansvar, systematiskt rehabiliteringsarbete, betald friskvård, vikariepooler och särskilda satsningar på äldre lärare är några av de insatser som lett till minskade sjuktal. En viktig faktor är att ta tillvara de långtidssjukskrivnas egna erfarenheter, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet.

I den politiska debatten dominerar krav på ekonomisk tillväxt. Att skolan enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD är den viktigaste tillväxtfaktorn glöms dock ofta bort. Och i skolan är det kompetenta lärare som är den viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas.

- Att arbetssituationen för lärare är sådan att sjukskrivningstalen fortsätter att öka är ett allvarligt hot mot tillväxtmöjligheterna på lång sikt. De elever som inte lyckas i skolan löper mycket stor risk att inte kunna bidra till tillväxten, att i stället bli en kostnad för samhället, säger Eva-Lis Preisz, Lärarförbundets ordförande.

Siffrorna för långtidssjukskrivningar varierar kraftigt mellan kommunerna. 36 kommuner har sjuktal på fem procent eller lägre, sju kommuner ligger på 15 procent eller högre. I 73 kommuner var mer än var tionde lärare långtidssjuk.

Statistik kommun för kommun med jämförelsetal för 2001 finns i bifogade pdf-fil.

Kommentarer: Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet, 070-576 72 38

Upplysningar: Alf Lindberg, pressombudsman, 08-737 69 02

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera