Skip to main content

Höj ambitionerna för gymnasieskolan

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 10:55 CEST

Lärarförbundet har nu lämnat sitt yttrande över betänkandet om en reformerad gymnasieskola. I betänkandet föreslår utredaren en rad åtgärder. Med anledning av förslagen säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén:

- Lärarförbundet välkomnar viljan att stärka kopplingen mellan skolan och arbetslivet vilket möjliggör en höjd kvalitet på den arbetsplatsförlagda utbildningen. Att bredda treämneskravet för behörighet till gymnasieskolan är också bra. Däremot är vi kritiska till att införa olika behörighetskrav för olika program.

- Vi kan inte acceptera de sänkta kunskapsambitionerna i fråga om de gemensamma ämnena på de yrkesförberedande programmen. Oavsett utbildning och yrkesval, behöver alla unga människor goda grundläggande kunskaper.

- Lärarbundet motsätter sig också utredningens förslag att ta bort den estetiska verksamheten för en stor andel av gymnasieskolans elever. Det estetiska lärandet är viktigt för många elever. Kommunikativa färdigheter och estetik är framtidsfrågor vars betydelse snarast kommer att öka i framtiden.

- Den reform som nu förbereds måste fattas efter ett stort mått av politiskt samförstånd. Svensk skola skulle inte må bra av en reform vars grundläggande beståndsdelar riskerar att rivas upp vid ett eventuellt regeringsskifte, avslutar Eva-Lis Sirén.

Upplysningar: Håkan Carlsson, presschef, 08-737 69 02 Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med ca 225 000 medlemmar. Läs mer om Lärarförbundet på: http://www.lararforbundet.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy