Skip to main content

Höstbudget ger otillräckligt stöd till kommuner

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 15:11 CEST

- Regeringens tillskott på tre miljarder är viktiga men otillräckliga. Kommunerna behöver drygt 13 miljarder kronor ytterligare för att klara sina utmaningar. Resurserna måste styras tydligare och ge långsiktiga planeringsförutsättningar så vi slipper fler nedskärningar i skolan, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

SKL har nyligen pekat på att kommunerna behöver ytterligare höjningar för att klara priskompensation, demografisk utveckling och andra trender. Inga långsiktiga besked ges av regeringen för perioden 2012-2014.

Lärarlyftet och förskolelyftet föreslås fortsätta för att stärka lärares kompetens. Regeringen ändrar inriktningen till ett fokus på lärare som undervisar i andra ämnen än de har behörighet för och minskar därmed utrymmet för kompetensutveckling för redan behöriga. Satsningen på de som ännu inte har fullgod behörighet ska också fortsätta.

- Det är positivt att lärarlyftet får en fortsättning och stödjer satsningar på fler behöriga lärare. Vi vet att välutbildade lärare är den enskilt viktigaste faktorn för bättre resultat i skolan. Men redan dagens möjligheter för kompetensutveckling är långt ifrån tillräckliga, säger Eva-Lis Sirén.

Regeringen aviserar i dag också att en arbetsgrupp ska se på hur staten kan stimulera kommuner och skolor att höja löner för de lärare som bidrar till utveckling av skolan och höjda kunskapsresultat.

- Bra lärare ska ha bra betalt och belönas för goda resultat. Svenska lärarlöner är överlag för låga på alla nivåer. Ska läraryrket locka de bästa måste de höjas betydligt. Det har stått i våra centrala löneavtal i femton år, men inget har hänt. Jag sätter stora förhoppningar till att statliga stimulanser kan sätta fart på kommunerna, säger Eva-Lis Sirén.
För ytterligare information, kontakta:
Claes Nyberg
tf. presschef
Lärarförbundet
Tel: 08-737 69 02
E-post: press@lararforbundet.se

Vill du veta mer om vad Lärarförbundet tycker? Se www.lararforbundet.se

Vill du ha fler nyhetsbrev från Lärarförbundet? Eller avanmäla dig? Det gör du på www.lararforbundet.se
Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera