Skip to main content

I krisens spår: Halvering av antalet lediga lärarjobb

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 10:15 CEST

Nästan 13 000 färre lärarjobb utannonserades under årets första fem månader jämfört med samma period 2008. Det visar ny länsvis statistik från Lärarförbundet.

- I kombination med det stora antal varsel vi sett under samma period är dessa siffror verkligen oroväckande. Det visar återigen på att de aviserade extra pengarna från regeringen till kommunerna kommer för sent, säger Lärarförbundets vice ordförande Inger Maurin.

Minskningen av antalet lediga lärarjobb kan ses över hela landet. Under årets första fem månader utannonserades 13 100 platser, vilket är en halvering jämfört med 2008, då nästan 26 000 platser annonserades ut. Endast i ett län, Södermanland, ökar antalet lediga lärarjobb i förskolan och på fritidshemmen. Även där pekar dock de totala siffrorna för alla lärarkategorier på en minskning.

- Två tredjedelar av kommunerna skär ned på skolornas verksamhet under 2009. Den kraftiga minskningen av lediga jobb beror knappast på arbetsbrist i skolan, säger Inger Maurin.

- Även om en del län är hårdare drabbade så ser vi att minskningen av antalet lediga jobb slår hårt över hela Sverige. En icke tillsatt tjänst eller en uppsagd lärare innebär att de som har kvar jobbet får en ännu mer pressad arbetssituation. Det bör stämma till eftertanke i en tid då flera larmrapporter lagts fram om ökad ohälsa hos lärare till följd av tidsbrist, säger Inger Maurin.

I förra veckan visade Skolverket också på att många kommuner väljer att spara in på lärarnas möjligheter till kompetensutveckling via det så kallade Lärarlyftet.

- Vi ser flera oroväckande trender på samma gång. Staten skjuter från 2010 till extra pengar till kommunerna. Vi förväntar oss att kommunerna tar sitt ansvar och fredar skolan från ytterligare nedskärningar. Låt inte barnen betala krisen! säger Inger Maurin.

---
Lärarförbundets uppgifter bygger på statistik från AMS över antalet nyanmälda lediga jobb månad för månad under perioden januari-maj 2009. Statistiken är uppdelad i tre grupper: Lärare i förskola och fritidspedagoger, grundskollärare och lärare i estetisk-praktiska ämnen samt lärare i gymnasieskolan. Jämförelseuppgifter publiceras på från 2003 och framåt.

Siffror kommun för kommun och länsvisa sammanställningar hittar du på Lärarförbundets hemsida www.lararforbundet.se. Där hittar du också kontaktuppgifter till våra lokala företrädare i varje kommun, sök under rubriken Lokalavdelningar.
---

Upplysningar: Jimmy Mannung, Lärarförbundet, 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy