Skip to main content

Jämlika betyg kräver mer tid för samarbete mellan lärare

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:42 CET

Enligt ny statistik som Lärarnas tidning har tagit fram får pojkar betydligt lägre betyg än flickor i förhållande till resultatet på de nationella proven. Lärarförbundet menar att skolans organisation måste ändras för att öka tiden för lärare att gemensamt arbeta med bedömning och betyg.

- Läraryrket är idag allt för mycket av ett ensamarbete. Lärare behöver både få och ta sig tid till att diskutera betyg och bedömning med kollegor, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Undersökningen i Lärarnas tidning bygger på statistik från Skolverket och visar att pojkar generellt får lägre slutbetyg i nionde klass än flickor i förhållande till deras resultat på nationella prov.

- Jag är oroad av trenden där enbart nationella prov och liknande ses som grund för betyg. En lärare gör alltid en helhetsbedömning av varje elevs kunskaper där ett enskilt prov är en del, säger Eva-Lis Sirén.

Den nya lärarutbildning som startar i höst har en obligatorisk kurs i betyg och bedömning. Det har tidigare saknats under lång tid och har gjort att många nyutexaminerade lärare har saknat en tillräcklig grund att stå på.

- Den nya lärarutbildningen kommer att ge bättre kompetens i betyg och bedömning. Dessutom krävs en mycket god introduktion på en lärares första arbetsplats för att snabbt utveckla fulla färdigheter, säger Eva-Lis Sirén.

I samband med att ett nytt betygssystem och nya kursplaner nu ska införas krävs en omfattande satsning på kompetensutveckling. De resurser som staten har avsatt täcker enligt Lärarförbundet inte behoven.

- Satsningar behöver göras på kompetensutveckling av lärarna för att de nya betygen ska bli jämlika. Här måste både staten, kommunerna och de privata skolorna satsa betydligt mer, säger Eva-Lis Sirén.

För upplysningar och kommentarer:
Lärarförbundets presschef Claes Nyberg 070-215 4338
Lärarförbundets Pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy