Skip to main content

Knappt godkänt för skolbudgeten: Idag har regeringen presenterat budgetpropositionen. Lärarförbundet ger knappt godkänt för skolbudgeten

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 13:49 CEST

- Regeringen får med tvekan godkänt för den skolbudget man idag presenterar. Det finns flera delar som är bra. Dit hör satsningen på matematik och naturvetenskap, den efterlängtade satsningen på kompetensutveckling också för förskolans lärare och breddningen av yrkesutbildningen för vuxna, säger Eva-Lis Sirén förbundsordförande för Lärarförbundet.

- Med de förutsättningar som skolorna har idag hade det krävts betydligt mer offensiva satsningar för att vi lärare ska klara att ge alla elever bättre möjligheter att nå upp till kunskapsmålen. Mot bakgrund av det miljardregn till andra verksamheter som regeringen kommit med borde man också tagit till sig vårt förslag om en skolmiljard till grundskolan.

Regeringen föreslår i statsbudgeten som idag presenteras en satsning på matematik och naturvetenskap på total 525 miljoner kronor som till övervägande del handlar om fortbildningsinsatser av lärare. Satsningen gäller 125 miljoner kronor för 2009, 200 miljoner kronor för vardera åren 2010 och 2011.

- Regeringens satsning är välbehövlig men vad vi saknar är en långsiktig finansiering av fortbildningen av lärare. Här måste både kommunerna och staten ta sitt ansvar, säger Eva-Lis Sirén.

Regeringen föreslår en utvidgning av den allmänna förskolan till att också omfatta treåringar och en satsning på ett kompetenslyft för förskolans lärare.

- Att ytterligare utvidga den allmänna förskolan ger alla barn större möjligheter till barn en bra start på det livslånga lärandet.

- Det "förskolelyft" som regeringen nu föreslår måste vara en bred satsning som speglar grundskolans behov. Villkoren för lärarna måste vara rimliga för att satsningen ska bli lyckad inte minst med tanke på de lönevillkor som gäller för dessa grupper.

Regeringen föreslår i statsbudgeten en satsning på yrkesutbildning för vuxna och inrättandet av en yrkeshögskola.

- Lärarförbundet har länge krävt en satsning på yrkesutbildning inom komvux. De förslag som läggs är därför välkomna. Det behövs en breddning av komvux och en satsning på de viktiga yrkeskurserna. Men även den teoretiska delen av komvux behöver byggas ut och man behöver sätta stopp för den nedmontering av komvux som skett de senaste åren.

- Vi välkomnar också förslaget om en yrkeshögskola. Den kommer att innebära mer stabila och likvärdiga villkor för såväl utbildningsanordnare som studerande, avslutar Eva-Lis Sirén.


För ytterligare information, kontakta:
Kommentarer:
Eva-Lis Sirén
Förbundsordförande
Lärarförbundet
Tel: 070-576 72 38
E-post: eva-lis.siren@lararforbundet.se

Upplysningar:
Håkan Carlsson
Presschef
Lärarförbundet
Tel: 08-737 69 02
E-post: hakan.carlsson@lararforbundet.se

Vill du veta mer om vad Lärarförbundet tycker? Se www.lararforbundet.se

Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy