Skip to main content

Låt inte barnen betala krisen!

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 11:13 CEST

Regeringen gav idag besked om extra stöd till kommuner och landsting för att motverka uppsägningar.Totalt motsvarar stödet till kommunerna 4,9 miljarder som ett engångsbelopp 2010 och ytterligare 3,5 miljarder i höjda statsbidrag under 2011 och 2012 (därutöver tillförs landstingen drygt 5 miljarder under samma period).

- Pengarna kommer för sent. 2010 kommer att bli ett nattsvart år för skolorna. 1 300 lärarvarsel är lagda redan nu. Två tredjedelar av kommunerna skär ned på skolornas verksamhet i år. Tillskotten behövs nu för att få avsedd effekt, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet välkomnar regeringens besked men befarar att det är otillräckligt, med stöd av prognoser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Konjunkturinstitutet (KI). Enligt SKL kan mer än 11 000 personer komma att sägas upp i kommunerna under 2009 och 2010 om inte statsbidrag på 15 miljarder tillförs. KI konstaterade nyligen att det krävs 12 miljarder de kommande två åren för att sysselsättningen i kommunerna inte ska minska med 30 000 personer.
- I dessa oroliga tider är det viktigare än någonsin att satsa på skolan. Nedskärningar idag leder oundvikligen till ytterligare kostnader i morgon. Låt inte barnen betala krisen! säger Eva-Lis Sirén.


Upplysningar:
Jimmy Mannung
Tel: 08-737 69 02
E-post: jimmy.mannung@lararforbundet.se

Vill du veta mer om vad Lärarförbundet tycker? Se www.lararforbundet.se

Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy