Skip to main content

Lärarförbundet kommenterar ESO-rapporter om läraryrket och skolan: Skolan en gemensam angelägenhet för stat och kommun

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 14:03 CET

 

- Bristen på likvärdighet är skolans största utmaning och något som skolansvariga politiker på alla nivåer måste börja tas på allra största allvar. Skolans resurser räcker inte till och används inte heller där de bäst behövs, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

 

Expertrådet för Studier i Offentlig Ekonomi, ESO, presenterar i dag två rapporter om svensk skola. I ”Lika skola med olika resurser” pekar författaren på den bristande likvärdigheten och svårigheten att styra resurser. Bristerna i resursfördelningssystemet har varit stora oavsett om huvudmannaskapet har varit statligt eller kommunalt.

 

- Finansiering av skolan ska vara en gemensam angelägenhet för staten och kommunerna. De politiska partierna måste hitta ett sätt att långsiktigt styra pengar till skolan och sluta skylla på varandra, säger Eva-Lis Sirén.

 

I rapporten ”En kår i kläm” menar ESO att lärarna under de senaste tjugo åren förlorat utrymme att själva påverka yrkets innehåll och status. Under diskussionen nämndes att kunskapsintensiva företag spenderar ca 10 procent på Forskning och utveckling.

 

- Lärare måste ges möjligheten att bygga en egen stark kunskapsbas om vad som fungerar i skolan. I takt med att forskningsbasen har försvunnit har lärarnas status sjunkit. Skolan behöver resurser och tid för forskning så att elevernas resultat ska kunna höjas, säger Eva-Lis Sirén.

 

Lärarförbundet, som organiserar 75 procent av Sveriges lärare, menar att kommunen ska ha ansvaret för ledning och styrning av skolans vardag. Samtidigt behöver staten ta ett fastare grepp om övergripande styrning, utvärdering och uppföljning.

 

Lärarförbundet kräver att:

- Staten riktar resurser som garanterar skolan en långsiktigt hållbar finansiering. Resurserna måste fördelas över landet och mellan skolor så att de elever som behöver extra stöd får det.

- En skarp statlig skolinspektion ges befogenheter att granska skolhuvud­männen och kräva åtgärder när det brister.

- staten och kommunerna tar ett gemensamt ansvar för lärares kompetens­utveckling.

- staten och kommunerna måste satsa pengar, minst en promille av skolans budget, på att stärka lärarutbildningens och skolans forskningsbas.

 

Upplysningar: Claes Nyberg, presschef Lärarförbundet, 08-737 69 02

 

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.