Skip to main content

Lärarförbundet kommenterar förslaget till ny skollag: Allt börjar med en välutbildad lärare

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 13:31 CET

- Den nya skollagen blir enklare och tydligare och omfattar alla skolformer. Det är också mycket välkommet att förskolan erkänns som en egen skolform och att vi får lektorer i både förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

 

I förslaget till ny skollag som regeringen idag överlämnar till Lagrådet tydliggörs att huvudmännen inte får göra undantag från regeln att endast behöriga lärare får fastanställas. Lärare utan fullständig lärarexamen kommer under särskilda omständigheter endast få visstidsanställning.

- Vi har länge krävt att endast behöriga lärare ska kunna anställas. Idag struntar skolhuvudmännen i lagens krav och elevers rätt att få möta välutbildade lärare. Vi välkomnar alla skärpningar som kan få de skolansvariga att inse vikten av välutbildade lärare. Det kommer dock att krävas resurser till kompetensutveckling, säger Eva-Lis Sirén.

Detaljerna kring behörigheter kommer att presenteras under våren 2010 och resultaten från den aviserade lärarutredningen. Regeringen tydliggör också att lärare skall undervisa i de ämnen de har utbildning för.

- Vi behöver rätt lärare på rätt plats. Alltför många lärare undervisar i ämnen som de inte är tillräckligt utbildade i. Vi vill se skärpningar på detta område inom kort och dessutom en lärarlegitimation värd namnet. Allt börjar med en välutbildad lärare, säger Eva-Lis Sirén.

I förslaget ges också elever och föräldrar rätt att överklaga en beslutad åtgärdsplan eller brist på åtgärdsplan.

- Att skollagen stärker elevernas rätt till en undervisning av hög kvalitet är välkommet. Men för att det ska bli verklighet krävs att lärare får mandat och resurser att sätta in de åtgärder som krävs. Lärare behöver som andra yrkesgrupper med liknande ansvar en ”ordinationsrätt” för de insatser som en elev behöver, säger Eva-Lis Sirén.

Skollagsförslaget ger också de kommunala och fristående skolorna mer likvärdiga regler.

- Lika villkor för olika huvudmän är viktigt för att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Det krävs dock ytterligare steg för att helt likställa förutsättningarna i fristående och kommunala skolor. Alla lärare och skolledare bör omfattas av meddelande- och yttrandefrihet och ha en självklar rätt till insyn i verksamhetens ekonomi, säger Eva-Lis Sirén

Upplysningar: Claes Nyberg, presschef Lärarförbundet, 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy