Skip to main content

Lärarförbundet kommenterar utredningen om attraktivare skolprofessioner

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 13:08 CEST

Idag presenterades delbetänkandet till utredningen ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”. Lärarförbundet gläds åt att utredaren lyssnat till många av våra krav men ifrågasätter förslaget om en mycket kort rektorsutbildning för förskolechefer och brist på tydlig plan för att öka tillgången på modersmålslärare och på sikt legitimera denna viktiga yrkesgrupp.

Ett av utredningens förslag handlar om att alla fritidspedagoger nu ska kunna bli behöriga och få en lärarlegitimation.

-Att alla fritidspedagoger nu omfattas av krav på legitimation har Lärarförbundet drivit hårt. Det tydliggör rollen och säkrar kompetensen och kvaliteten i fritidshemmen. Vi har glada att utredaren har lyssnat på våra krav, säger Johanna Jaara Åstrand.

Utredaren föreslår också att den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor.

-I förskolan läggs grunden för barns livslånga lärande och ett bra ledarskap är ett helt avgörande för att den pedagogiska verksamheten ska kunna utvecklas och vara livskraftig. Det är bra att förskolechefer i utredningen likställs med rektorer men ett krav på en utbildning på bara 7,5 högskolepoäng är oacceptabelt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Modersmålslärare ska enligt utredaren däremot stå utanför legitimationskravet även i fortsättningen. Anledningen är den stora bristen på modersmålslärare.

-Det här är en stor brist i utredningen. Det minsta jag hade förväntat mig var en plan för hur vi kan säkra utbudet av lärarutbildning i modersmål och på sikt legitimera denna viktiga lärargrupp, även om det inte går att göra över en natt. Det är ju att lägga sig platt att konstatera att det är för stor utmaning. säger Johanna Jaara Åstrand

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 234 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.